Tilastollisessa vuosikirjassanyt tietoa myös Kela-asioinneista

Vuonna 2012 yleisimpiä syitä Kela-asiointiin toimistossa tai puhelimitse olivat etuushakemuksen jättäminen ja vireillä olevan etuushakemuksen täydentäminen. Nämä yhdessä yleisen neuvonnan kanssa kattoivat yhteensä noin 60 % kaikista asioinneista.

Etuuksista useimmin asioitiin yleistä asumistukea koskevien asioiden vuoksi. Kelan tilastollisessa vuosikirjassa esitellään nyt ensimmäistä kertaa asiointien lukumäärät palvelukanavittain sekä toimisto-, puhelin- ja etäpalveluasiointien syyt.

Tilastollinen vuosikirja on nyt ladattavissa pdf-muodossa Kelan verkkosivuilta. Koko kirjan lisäksi käyttäjä voi ladata yksittäisiä kirjan lukuja. Painettu kirja ilmestyy lähiviikkoina.

Kirjassa esitellään koottu tilastotieto kaikesta Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta: mm. sairausvakuutuksesta, eläke-etuuksista, vammaisetuuksista ja -palveluista, kuntoutuksesta, työttömyysturvasta, asumistuista, lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuuksista.

Tuoreimmat tilastotiedot vuodelta 2012 yhdistyvät pitkiin aikasarjoihin. Kirjassa on yhteensä n. 250 taulukkoa ja kuviota, joista tiedot löytyvät sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Kirjan tekstiosuus kertoo etuuksien sisällöstä ja saamisen ehdoista. Mukana on myös vertailutietoa muiden organisaatioiden hoitamasta sosiaaliturvasta. Kaikki tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi, lisäksi kirjassa on englanninkielinen lyhennelmä. Laajaan liiteosioon on koottu kaikkiin eri etuuksiin vaikuttaneet keskeiset lainmuutokset vuodesta 1995 alkaen.

Kelan tilastollinen vuosikirja 2012 http://bit.ly/1abd1we

Lisätietoja

Kelan tilastoryhmä, julkaisupäällikkö Sannamari Alatalkkari, puh. 020 634 1321
etunimi.sukunimi@kela.fi

Tilaukset: tilastot@kela.fi tai puh. 020 634 1502

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.