Tulkkaustilauksia on tehty runsaasti Kelan välityskeskuksiin

​Vammaisten tulkkauspalvelun järjestäminen siirtyi Kelalle 1.9.2010. Kelan välityskeskukset opettelevat alkuruuhkan keskellä käyttämään uutta välitysjärjestelmää.

Vammaisten tulkkauspalvelujen käyttäjät ovat tehneet runsaasti tilauksia Kelan välityskeskuksiin heti 1.9. alkaen.

– Tulkkaustilauksia on tehty runsaassa viikossa jo yli 2 500, ja suureen osaan tilauksista on jo ehditty välittää tulkkikin, kiittelee etuuspäällikkö Kari Vilkama Kelan terveysosastolta.

– Ikävää on ollut se, että tulkeilla on ollut jonkin verran vaikeuksia katsoa ja kirjata tilaustietoja Kelan välitysjärjestelmään. Palautteen perusteella järjestelmää on jo korjattu ja järjestelmän kehittämistyö jatkuu, painottaa Vilkama.

Vammaisten tulkkauspalvelujen tuottaminen on usean tahon yhteistyötä. Viisi alueellista välityskeskusta sivupisteineen välittävät tulkkeja, 150 tulkkauspalveluntuottajayritystä tuottavat palvelua asiakkaille ja yli 4 000 puhe-, kuulo- tai kuulonäkövammaista palvelun käyttäjää odottaa saavansa korkea-tasoista palvelua.

Kelassa valmistellaan parhaillaan välityskeskusten ilta- ja viikonloppupäivystyksen aloittamista.

Päätökset oikeudesta tulkkauspalveluun tekee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus). Kuntien tehtävä oli ennen palvelun siirtoa lähettää tiedot tulkkauspalvelua käyttävistä asiakkaista Kelaan. Jos asiakkaan tulkkauspalvelupäätös on ollut voimassa, hänen ei ole tarvinnut hakea päätöstä uudelleen.

– Tietoja voimassa olevista tulkkauspalvelupäätöksistä tulee kunnista meille edelleen jonkin verran, toteaa VATU-keskuksen johtaja Outi Ollila.

Lisätietoja medialle
Kela, Terveysosasto, etuuspäällikkö Kari Vilkama, 020 63 43927
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kela, Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, johtaja Outi Ollila, 020 634 2897
etunimi.sukunimi@kela.fi

Vammaisten tulkkauspalvelun internetsivut:
suomeksi www.kela.fi/vatu
ruotsiksi www.fpa.fi/sve-vatu

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit