Tupakoijilla yli 20-kertainen riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle

​Suomalainen 30 vuotta kattava seurantatutkimus osoittaa, että tupakointi lisää riskin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle keuhkoahtaumataudin takia yli 20-kertaiseksi. Kyse on sekä kansanterveyden että kansantalouden kannalta merkittävästä ongelmasta.

Tutkimuksen tulosten mukaan säännöllisesti tupakoivilla riski siirtyä keuhkoahtaumataudin (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) takia työkyvyttömyyseläkkeelle oli 22-kertainen verrattuna niihin, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Pitkään tupakoineilla riski työkyvyttömyyseläkkeeseen oli 27-kertainen. Tällöin poltettu tupakkamäärä on vähintään 20 savuketta päivässä 12 vuoden ajan. Mitä nuorempana tupakoinnin aloittaa, sitä suuremmaksi kasvaa riski siirtyä varhain eläkkeelle.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa European Respiratory Journal -tiedelehdessä. Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osasto ja Kela selvittävät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen geneettisiä ja ympäristöön liittyviä riskitekijöitä TwinKela-tutkimuksessa. Tutkimusaineisto käsitti noin 24 000 suomalaista kaksosta, joita seurattiin vuosina 1975–2004.

Verrattaessa identtisiä kaksospareja, joissa toinen kaksosista oli siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle keuhkoahtaumataudin takia ja toinen ei, havaittiin, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet olivat useammin säännöllisiä tupakoitsijoita. Havainto tukee tulosta tupakointikäyttäytymisen merkittävästä vaikutuksesta, joka on riippumaton geneettisistä tekijöistä. Vastaavaa laajaa seurantatutkimusta ei ole aiheesta aiemmin tehty.

Keuhkoahtaumatauti heikentää merkittävästi toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttaa huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle. Keuhkoahtaumataudin on arvioitu nousevan kolmanneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi maailmassa vuoteen 2020 mennessä.

Tupakoinnin lopettaminen on merkittävin keuhkoahtaumatautia ehkäisevä ja taudin etenemistä hidastava tekijä. Tupakoinnin aloittamisen ennaltaehkäisy ja tupakoinnin lopettamiseen kannustaminen tulisi pitää mielessä myös silloin, kun pohditaan keinoja pidentää työuria.

Lisätietoja:
Karoliina Koskenvuo, FT, erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto, puh. 020 634 1355 tai 050 302 9054, etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkimusartikkeli:
Karoliina Koskenvuo, Ulla Broms, Tellervo Korhonen, Lauri Laitinen, Antti Huunan-Seppälä, Timo Keistinen, Ilona Autti-Rämö, Jaakko Kaprio, Markku Koskenvuo. Smoking strongly predicts disability retirement due to COPD: the Finnish Twin Cohort Study. Eur Respir J. 2010, doi:10.1183/09031936.00008910.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit