Turvapaikanhakijan majoittaminen ei vaikuta yleiseen asumistukeen

Yleiseen asumistukeen ei vaikuta se, että majoittaa tilapäisesti kotiinsa vastaanottokeskuksessa kirjoilla olevan turvapaikanhakijan.

Jos yleistä asumistukea saava ruokakunta haluaa majoittaa kotiinsa turvapaikanhakijan, joka on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, se ei vaikuta ruokakunnan asumistukeen. Tämä perustuu siihen, että turvapaikanhakijan katsotaan asuvan asunnossa vain tilapäisesti.

Sen sijaan kyseessä on eri tilanne, jos majoituspaikkaa tarvitseva turvapaikanhakija on asumistuen saajan perheenjäsen, esimerkiksi puoliso tai lapsi, ja hän muuttaa asuntoon pysyvästi. Näissä tilanteissa asuntoon muuttavan henkilön osuus vähennetään asumistuessa huomioon otettavista asumismenoista. Tämä johtuu siitä, että perheenjäsen ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, eikä tämän vuoksi voi kuulua ruokakuntaan.

Esimerkki: Äiti asuu lapsensa kanssa kerrostalokolmiossa vuokralla. He saavat Kelasta yleistä asumistukea, ja tuessa huomioidaan asumismenoina vuokra 900 e/kk. Heidän luokseen muuttaa turvapaikanhakija, joka on äidin puoliso. Silloin asumistuessa huomioitavista asumismenoista vähennetään kolmasosa ja asumismenoina otetaan huomioon 600 e/kk.

Lisätietoja medialle:
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
lakimies Henna Huhtamäki, puh. 020 634 3826 tai 040 355 9038
lakimies Mikko Horko, puh. 020 634 3428
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue konkreettiset esimerkit kansainvälisestä sosiaaliturvasta eri tilanteissa:
http://sosiaalivakuutus.fi/kansainvalinen-sosiaaliturva-kaytannossa/

Lisätietoja asiakkaille:

www.kela.fi/muutto-suomeen_muissa-elamantilanteissa

www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa