Työn ja kuntoutuksen yhdistäminen joustavammaksi

Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa 1.10.2015 alkaen. Näin kuntoutus ja työ voidaan  yhdistää aikaisempaa joustavammin. Kuntoutusta voidaan toteuttaa paremmin myös avomuotoisena.

Jatkossa Kela voi maksaa puolet kuntoutusrahan määrästä sellaiselta kuntoutuspäivältä, jona henkilö on osallistunut sekä kuntoutukseen että tehnyt työtä. Osakuntoutusrahaa maksetaan kun henkilö työskentelee kuntoutuspäivänä enintään 60 prosenttia normaalista työajastaan palkkatyössään tai omassa yrityksessään. 

Lokakuun 2015 alusta voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeenkin kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä, jos kuntoutus estää työskentelyn kokonaan ja kuntoutuspäivä kestää vähintään neljä tuntia matkoineen. Ennen lakimuutosta kuntoutusrahan maksaminen edellyttää, että kuntoutuspäivään kuluu vähintään 6 tuntia matkoineen. Muutoin kuntoutusrahan maksamisen edellytykset pysyvät ennallaan ja koskevat myös osakuntoutusrahaa.

Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha korvaavat kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvaa ansion- ja työajan menetystä.  Kuntoutuksen tavoitteena on henkilön työssä jatkaminen, sinne palaaminen tai työelämään pääsy.

Työntekijä ja työnantaja sopivat yhdessä, voiko kuntoutuksen ja työn yhdistää samana päivänä. Tarpeen mukaan työterveyshuolto voi olla mukana arvioimassa, voiko kuntoutuja työskennellä kuntoutuspäivänä kuormittamatta voimavarojaan ja vaarantamatta kuntoutuksensa tavoitteiden saavuttamista.

Kuntoutusta on viime vuosina kehitetty asiakaslähtöisesti aikaisempaa avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Nyt korostetaan kuntoutujan aktiivisuutta ja osallistumista tukevaa toimintatapaa. Lisäksi kuntoutus toteutetaan lähelle kuntoutujan tavallista arkea, työtä ja elinympäristöä.

Lisätietoja asiakkaille:
www.kela.fi/kuntoutusraha

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, 
kehittämispäällikkö Mikko Ryynänen, p. 050 551 6819
projektipäällikkö Ville Kokkonen, p. 050 551 6581
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit