Työttömyysturvaetuuksien saajia yli 12 % työikäisestä väestöstä

Kelan ja työttömyyskassojen maksamia työttömyysturvaetuuksia sai vuoden 2014 lopussa 413 000 henkilöä. Saajia oli lähes 50 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen kerran määrä oli yli 400 000 henkilöä vuonna 1998.

Joulukuun 2014 lopussa ansiopäivärahaa sai työttömyyskassoilta 181 400 henkilöä ja Kela maksoi työttömyysetuuksia 223 900 henkilölle. Vuorottelukorvauksia sai 7 900 henkilöä.

Työttömyysturvaetuuksien saajien osuus työikäisestä 17–64-vuotiaasta väestöstä oli 12,3 %. Yleisimmin etuuksia saadaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomussalmella, Lieksassa ja Tohmajärvellä työttömyysturvaetuuksia saaneiden osuus työikäisestä väestöstä oli yli 21 %. Vähiten etuuksien saajia oli Pohjanmaalla sekä Uudenmaan kehyskunnissa. Esimerkiksi Luodon ja Pedersören kunnissa näitä etuuksia sai alle 5 % työikäisestä väestöstä.

Työttömyysetuuksien saajien ikäjakauma on varsin tasainen. Ansiopäivärahan saaminen on tyypillisempää saajien vanhemmissa ikäluokissa. 60 vuotta täyttäneistä etuudensaajista heitä oli 73 %. Vastaavasti alle 30-vuotiaista etuudensaajista yhtä suuri osuus, 73 %, sai peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.


Lue lisää Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta:

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2014

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit