Valtuutetuilta kannanotto Kelan palveluverkkoon

Kelan valtuutetut toteavat, että Kela on valmis sopimuksen perusteella osallistumaan suunnitteilla oleviin julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin. Samalla on kuitenkin säilytettävä Kelan oma palveluverkko koko maan kattavana.

Kelan valtuutetut hyväksyivät kokouksessaan 10.12.2013 seuraavan lausuman:

”Kelan valtuutetut pitävät välttämättömänä, että Kelan palveluverkko säilyy koko maan kattavana ja tarjoaa fyysiset palvelut kansalaisille koko maassa tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.

Kela on solminut noin 160 yhteispalvelusopimusta eri viranomaisten kanssa ja on myös valmis sopimuksen perusteella osallistumaan suunniteltavana oleviin julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ottaen huomioon paikalliset tarpeet ja Kelan oman palveluverkon.”

Eduskunnan valitsemat 12 valtuutettua valvovat Kelan hallintoa ja toimintaa.

Lisätietoja:
Kelan valtuutettujen puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Kettunen, puh. 0440 296 681
Kelan valtuutettujen sihteeri, johtava lakimies Reijo Hyvönen, puh.040 700 7829.

Verkossa www.kela.fi/valtuutetut

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.