Vammaisetuuksia myös laitoshoidossa oleville

Lainmuutoksen vuoksi Kela alkaa maksaa vammaisetuuksia myös pitkäaikaisessa laitos-hoidossa oleville.

Laki vammaisetuuksista muuttuu vuoden alusta siten, että Kelan myöntämiä vammaisetuuksia maksetaan myös yli kolme kuukautta kestävän laitoshoidon ajalta. Muutos koskee eläkettä saavan hoitotukea, alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. Jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa on noin 22 300 henkilöä, joiden vammaisetuuden maksaminen on keskeytetty laitoshoidon vuoksi. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta aletaan maksaa uudelleen ilman erillistä hakemusta. Etuuden määrä on sama kuin keskeytyshetkellä, mutta siinä otetaan huomioon keskeytyksen jälkeen etuuteen tehdyt indeksitarkistukset ja tasokorotukset. Jos henkilö ei ole ennen laitoshoitoon joutumista saanut vammaisetuutta tai hänen oikeutensa etuuteen on sitä ennen lakannut, on etuutta haettava erikseen Kelasta. Erillinen hakemus tarvitaan myös, jos laitoshoidon vuoksi keskeytettyyn vammaisetuuteen haetaan korotusta. Vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu henkilön tuen tarpeen ja erityiskustannusten määrän mukaan kolmeen tasoon. Vuonna 2010 perusvammaistuki on 85,59 e/kk, korotettu vammaistuki 199,71 e/kk ja ylin vammaistuki 387,26 e/kk. Eläkettä saavan hoitotuen perustuki on 57,32 e/kk, korotettu hoitotuki 142,70 e/kk ja ylin hoitotuki 301,75 e/kk. Ruokavaliokorvaus maksetaan 21 euron suuruisena kaikille tukeen oikeutetuille. Lisätietoja: Kela, Terveysosasto, lakimies Pasi Pajula, p. 020 634 2716 etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit