Vammaisten tulkkauspalveluista viestitään esteettömästi ja monikanavaisesti

Kelan verkkosivujen Tulkkauspalvelut-sivustolla on julkaistu uutta videomateriaalia. Uusissa vidoissa sivujen sisällöstä kerrotaan selkokielellä ja puheen tukena on tukiviittomia

Kela.fi:n Tulkkauspalvelut-sivusto (www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut) on aiemmin viitottu suomeksi ja suomenruotsiksi. Viitottujen videoiden rinnalla on nyt nähtävissä videoita, joissa sivujen sisältö esitetään tukiviittomin tuetulla selkopuheella. Sivujen sisältö luetaan ääneen selkosuomeksi selkeällä huuliolla. Puhetta tuetaan tukiviittomin. Videot on suunnattu henkilöille, jotka käyttävät puhetta tukevaa kommunikaatiota tai hyötyvät muuten ääneen luetusta tekstistä ja/tai tukiviittomista.

Videomateriaalin ovat tehneet opinnäytetyönään viittomakielen tulkki Ida Heliävirta ja viittomakielen tulkkiopiskelija Milja Uusitalo Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Työn tavoitteena oli edistää esteetöntä ja yhdenvertaista  tiedonsaantia Kelan palveluista.

Tekijät toivovat palautetta materiaalin toimivuudesta ja tarpeellisuudesta. Tulkeilta toivotaan palautetta siitä, miten materiaali toimii perehdytettäessä uutta asiakasta tulkkauspalvelun käyttäjäksi. Palautetta voi antaa sähköpostilla terhi.rissanen@diak.fi


Lisätietoja medialle
:
Diakonia-ammattikorkeakoulu,
yliopettaja Terhi Rissanen puh. 040 869 6063
viittomakielen tulkki Ida Heliävirta, puh. 040 779 2914
viittomakielen tulkkiopiskelija Milja Uusitalo, puh. 050 467 4945

Katso videot www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut

Heliävirta-Uusitalo KELAA SITÄ! Esteetöntä tiedotusta Kelan palveluista monikanavaisesti

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit