Varusmies: hae sotilasavustus nyt!

Tammikuussa 2014 palvelukseen astuvien kannattaa hakea sotilasavustusta nyt. Tukea maksetaan aikaisintaan hakemuskuukauden alusta. Sotilasavustusta voi nyt hakea helposti verkossa.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle, sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Sotilasavustukseen kuuluvat perusavustus, asumisavustus, erityisavustus ja elatusapu. Lisäksi Kela voi korvata asevelvolliselle ne opintolainan korot, jotka erääntyvät palveluksen aikana. Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen nettotulot palvelusaikana.

Varusmies tai siviilipalvelusmies voi hakea sotilasavustukseen kuuluvaa asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Myös hakemuksen liitteet voi lähettää verkossa. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Sotilasavustuksena maksettavaa elatusavustusta ei voi hakea verkossa, koska hakijana on alaikäinen lapsi ja etuuksia haetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Sotilasavustusta voi edelleen hakea myös lomakkeella (SA1). Verkossa asiointi kuitenkin nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Kela saa tiedon palvelukseen astumisesta suoraan puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Lisätietoja asiakkaalle:
www.kela.fi/asevelvolliset
www.kela.fi/asiointi

Sotilasavustushakemus (SA1) www.kela.fi/lomakkeet

Asevelvollisen tukien palvelunumero 020 692 200 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
tarkastaja Rolf Lillkaas, puh. 020 635 5943
etuuspäällikkö Heli Kauhanen, puh. 020 634 3503 (lomalla vkolla 26)
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.