Virkakielikampanjasta eväitä verkkotekstien selkeyttämiselle

Kela on ollut yksi virkakielikampanjan 7 pilottivirastosta. Pilottihanke keskittyi selkeyttämään verkkotekstiä. Kampanjaan liittyi myös Onnistumistarinat-kilpailu, jossa Kelan selkoesitteitä käsittelevä kirjoitus äänestettiin kolmanneksi.

Pilottihankkeessa muokattiin alle 16-vuotiaan vammaistukea esitteleviä Kelan verkkosivuja. Sisällöltään ja teksteiltään uudistetut tekstit julkaistaan loppuvuodesta.

Kela osallistui kampanjan Onnistumistarinat-kilpailuun kahdella kirjoituksella. Niistä selkokielisiä esitteitä käsittelevä kirjoitus sijoittui kolmanneksi ja nimistötyötä esittelevä kirjoitus yhdeksänneksi.

Kampanjan yhteydessä Kelaan on perustettu myös nimistötyöryhmä, jonka työ tuli ajankohtaiseksi organisaatiouudistuksen vuoksi.

Nimet ovat osa virkakieltä

Kun organisaatiorakenne muuttuu, tarvitaan nimistötyötä. Sekä yksiköiden nimien että toimihenkilöiden tehtävänimikkeiden tulee olla napakoita ja kuvata kohdettaan.  Jotta nimet ovat luontevia sekä suomeksi että ruotsiksi, ne on syytä muodostaa samaan aikaan.

Koska lyhenteet usein hämärtävät nimeä, Kelan tulevassa organisaatiossa on henkilöstösuunnitteluryhmä, eikä ”HR-palveluryhmä”. Vain lyhenne ICT päätettiin hyväksyä nimiin.

Tekstien selkeys ja ymmärrettävyys on tärkeää

Asiakastekstejä on Kelassa selkeytetty systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen. Nyt asiakkaille on tarjolla helpommin täytettäviä hakemuslomakkeita sekä vaivattomammin luettavia asiakaskirjeitä ja päätöksiä.

Tekstejä uudistaessaan Kela ryhtyi sinuttelemaan asiakkaitaan. Muutoksen yhteydessä tekstit on kirjoitettu kokonaan uudelleen. Esim.teksti joka nyt on näin: Matkoja sopeutumisvalmennuskurssille ei korvata, koska olet hakeutunut kurssille ilman lääkärin lähetettä.

Oli aiemmin: ”Sopeutumisvalmennuskurssille tehdyn matkan kustannuksista ei makseta korvausta, koska selvityksen mukaan kurssille ei ole hakeuduttu lääkärin lähetteellä.

Sairausvakuutuslain mukaan matkakorvaus sopeutumisvalmennuskurssille myönnetään vain, jos sopeutumisvalmennuskurssille hakeutuminen perustuu lääkärin lähetteeseen. Lisäksi edellytetään, että kurssiin sisältyy lääkärin tai sairausvakuutuslaissa tarkoitetun muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.”


Lisätietoja:

Kaino Laaksonen: Napakka nimi ohjaa oikeaan osoitteeseen. Sosiaalivakuutuksen blogi.

Heini Lehikoinen: Näin uudistimme alle 16-vuotiaan vammaistuen verkkotekstejä. Esitys virkakielikampanjan päätösseminaarissa 13.10.2015 Säätytalossa.

Virkakielikampanja 13.10.2014–31.12.2015


Lisätietoja medialle:
Kelan viestintä
vastaava kielenhuoltaja Kaino Laaksonen, puh. 040 509 2448
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa