Yksityisten sairaanhoitopalvelujen hinnat vertailtavissa

Kelan verkkosivuilla avatussa palvelussa voi nyt vertailla, kuinka suuria palkkioita keskimäärin eri kunnissa asuvat ovat maksaneet yksityisistä sairaanhoitopalveluista.

Kelan tilastotietokannassa Kelastossa on julkaistu uusi raportti, jossa voi tarkastella yleisimmistä yksityisistä sairaanhoitopalveluista perittyjä keskimääräisiä maksuja. Tietoja voi vertailla sekä kunnittain että laajempien aluejakojen mukaan ryhmiteltyinä. Raportissa kunta määräytyy palvelua käyttäneen henkilön kotikunnan mukaan.

Tiedoista käy ilmi esimerkiksi, että vuonna 2011 kuopiolaiset maksoivat yleislääkärin 20 minuutin vastaanottokäynnistä keskimäärin 52 euroa ja helsinkiläiset 47 euroa.

Gynekologin 20 minuutin vastaanottokäynnistä perittiin oululaisilta keskimäärin 75 euroa, kun taas tamperelaiset maksoivat samasta palvelusta keskimäärin 69 euroa.

Raportin avulla voi tarkastella myös laajempia alueita, vaikkapa viittä suuraluetta tai 21:tä sairaanhoitopiiriä. Esimerkiksi polven röntgentutkimuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvat maksoivat keskimäärin 84 euroa ja Etelä-Pohjanmaan alueella asuvat 68 euroa.

Kelaston raportti ”Yksityisistä sairaanhoitopalveluista perityt keskimääräiset maksut” mahdollistaa hintavertailun niin kansalaisille, päättäjille kuin asiantuntijoillekin. Käyttäjä voi hakea hintatietoja omatoimisesti ja tarpeensa mukaan esimerkiksi oman kunnan, naapurikuntien tai koko maan tasolla.

Vertailussa tavallisimmista toimenpiteistä maksetut palkkiot

Kelaston raportissa on tiedot yleislääkäreiden sekä yhdeksän yleisen erikoisalan erikoislääkäreiden keskimääräisistä palkkioista, mm. lastentaudit, sisätaudit, iho- ja sukupuolitaudit. Lisäksi on esitetty hammaslääkärien eräistä yleisistä toimenpiteistä perimät keskimääräiset palkkiot, mm. suun perustutkimus, hammaskiven poisto, yhden pinnan täyte ja hampaanpoisto.

Raportissa on myös tiedot yleisimpien röntgen- ja laboratoriotutkimusten keskimääräisistä hinnoista, mm. hammasröntgenkuva, keuhkojen, jalkaterän ja polven röntgen, mammografia, perusverenkuva, lasko ja virtsatutkimus. Mukaan on otettu myös hintatietoja eräistä sairaanhoitajien antamista hoidoista ja fysioterapiasta sekä silmiä koskevista kliinisen fysiologian tutkimuksista. Kaikkiaan raportissa on tiedot 55:stä eri sairaanhoitopalvelusta perityistä keskimääräisistä palkkioista.

Tiedot perustuvat sairausvakuutuskorvausten maksamisen yhteydessä muodostuviin rekistereihin. Keskimääräiset kustannustiedot on laskettu vuositasolla. Tällä hetkellä tiedot ovat saatavissa vuosilta 2010 ja 2011. Jatkossa tiedot päivitetään vuosittain helmikuussa.

Tutustu palveluun: www.kela.fi/hintavertailu

tai www.kela.fi/kelasto > Sairastaminen > Sairaanhoitokorvaukset > Yksityisistä sairaanhoitopalveluista perityt keskimääräiset maksut

Lisätietoja palvelusta
Kelan tutkimusosasto,
tutkija Ulla Tuominen, puh. 020 634 1904 tai 040 179 9235

Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto,
pääsuunnittelija Raija Pajunen, puh. 020 634 1361,
pääsuunnittelija Petri Roponen, puh. 020 634 1386

etunimi.sukunimi@kela.fi

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.