Keskimaa valmistautuu myös polttonestejakelun aloittamiseen Pihtiputaalla

S-marketin laajennustyö etenee aikataulussa Keskimaa Osk:n S-market Pihtiputaan laajennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Uudisosa on lähestymässä harjakorkeutta ja viereinen vanha kiinteistö on saatu purettua. Lokakuun aikana asennetaan mahdollista polttonestejakelua ennakoiden myös maanalainen tekniikka valmiiksi ABC-automaatille.

Pihtiputaan S-marketin laajennustyöt käynnistyivät elokuussa. Hankkeen aikana S-marketiin rakennetaan 550 neliön laajennus. Uusi osa valmistuu alkutalvesta, minkä jälkeen alkaa vanhan myymäläosan täydellinen saneeraus. S-marketin kokonaismyyntiala on ensi vuoden kesäkuussa valmistuvan remontin jälkeen 1 400 neliömetriä. Uudisosan rakentaminen on runkovaiheessa, kohoamassa kohti vesikattoa. Viereisellä tontilla sijainnut kiinteistö purettiin lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana. – Olemme selvittäneet jo vuosien ajan S-marketin laajentamismahdollisuuksia Pihtiputaalla. Päivittäis- ja käyttötavarakaupan kehittämisen ohella kysyntää on ollut jo pitkään myös S-marketin yhteydessä toimivalle polttonesteautomaatille. Tästä syystä olemme esittäneet viime huhtikuussa Pihtiputaan kunnalle kaavamuutosta, joka sallisi polttonesteen jakelun aloittamisen tontilla, kiinteistöjohtaja Matti Vihinen kertoo. Kaavaprosessi kuulemismenettelyineen etenee kunnassa normaalia reittiä. Näillä näkymin kaavamuutos saataneen valtuustokäsittelyyn ensi keväänä. – Kaavamuutoksen saatua lainvoiman voimme saada polttonestejakelua koskevan ympäristöluvan. Olemme jättäneet kunnalle jo tarvittavan hakemuksen, mutta ympäristölupa voidaan myöntää vasta, kun uusi asemakaava alueelle on vahvistettu, Vihinen aikatauluttaa. S-marketin pysäköintialueen reunaan Asemakadun varteen sijoittuvaksi kaavaillun ABC-automaatin rakentaminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevintä tehdä nyt, kun tontti on joka tapauksessa kaivettava auki. – Olemme käyneet paikallisviranomaisten kanssa neuvotteluja asiasta. Vaihtoehtoina on tehdä maanalainen polttonesteenjakelutekniikka valmiiksi kaiken varalta tai kaivaa tontti uudelleen auki viiden metrin syvyydeltä sitten, kun kaavamuutos on aikanaan vahvistettu. Neuvottelujen tuloksena on päädytty asiakasystävällisempään ja kustannustehokkaampaan ratkaisuun. – Asennamme 60 000 litran polttonestesäiliön maan alle jo nyt. Tämä vaihtoehto on kokonaisuuden kannalta edullisempi, ja ennen muuta asiakkaille parempi vaihtoehto, kuin repiä pysäköintipaikka lähes kokonaan auki, kenties jo muutaman kuukauden käytön jälkeen. Otamme tässä tietoisen riskin, sillä ainahan on mahdollista, että kaava- ja lupa-asiat eivät etene kunnan päättävissä elimissä toivomallamme tavalla. Olemme luottavaisia, koska kysyntää on ollut todella paljon. Polttonestejakelun maanalaisen tekniikan rakentaminen käynnistyy lähipäivinä maanrakennustöillä. Keskimaan kaikkiin uusiin ABC-polttonestejakelupisteisiin on toteutettu viime vuosina ympäristölupien edellytyksiä paremmat ympäristö- ja turvallisuusratkaisut. Näin toimitaan myös Pihtiputaalla, joten mahdollisen ympäristöluvan edellytykset tullaan varmasti täyttämään. – Haluamme yhteistyössä kunnan kanssa varmistaa parhaan mahdollisen turva- ja ympäristötekniikan käyttämisen. Teemme ratkaisuja, joita ympäristölupa ei edellytä, mutta ne ovat Keskimaan ympäristövastuullisuusperiaatteiden mukaisia, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen selvittää. Mahdollinen polttonesteenjakelualue erotetaan huolella maaperästä. Kaksivaippainen polttonestesäiliö ankkuroidaan pohjalaattaan 4-5-metriä syvässä suoja-altaassa, jota peittää saumoistaan hitsattu ja koeponnistettu HDPE-kalvo. Lisäksi säiliö suojataan bentoniittimatolla. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka kostuessaan paisuu ja muuttuu paineen alla käytännössä nestettä läpäisemättömäksi. – Allastamista ja bentoniittimattoa ei ympäristöluvassa yleensä koskaan vaadita, ei etenkään tällaisella tukevalla maaperällä, jossa ei olla pohjavesialueella. Osuuskauppa on kuitenkin pitkäaikainen toimija, ja haluamme näillä ylimääräisillä toimenpiteillä varmistaa, ettei vahinkoja satu, eikä jälkipolville varmasti koidu toiminnastamme ympäristöongelmia. Kaikki uusimmat polttonesteenjakelupisteemme ovat asianmukaisia, vaikka lupamääräykset tiukentuisivatkin, Tervanen toteaa. Vielä tässä vaiheessa S-marketin piha-alueelle ei tule mitään maanpäällistä polttonesteenjakelutekniikkaa. Jos kaavamuutos hyväksytään ja polttonestejakelulle myönnetään ympäristölupa, ABC-automaatti saadaan kuitenkin hyvän ennakoinnin ansioista käyttöön varsin pikaisella aikataululla. Lisätietoja: Kiinteistöjohtaja Matti Vihinen, 050 502 5252 Toimialajohtaja Heikki Tervanen, 050 593 5764

Tilaa

Liitteet & linkit