Keskimaan edustajiston vaali maaliskuussa, ehdokasasettelu tammikuussa

Edustajiston vaalissa voi nyt ensimmäistä kertaa äänestää myös internetissä.
Ehdokasasettelu alkaa 2.1. ja päättyy 22.1.2009 kello 16.

Keskimaa Osk on asiakkaidensa omistama yritys. Liki satatuhatta asiakasomistajaa ei kuitenkaan voi osallistua suoraan päätöksentekoon, joten tarvitaan edustuksellista demokratiaa.
Keskimaassa ylintä päätösvaltaa käyttää 100-jäseninen, vaaleilla neljän vuoden välein valittava edustajisto. Sääntöjen mukaan edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat hallintoneuvoston nimeäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tuloksenkäytöstä, muun muassa ylijäämänpalautuksesta päättäminen.

Keskimaan seuraava edustajiston vaali järjestetään 9.-18.3.2009.
Ehdokasasettelu alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen 2.1.2009 ja päättyy 22.1.2009 kello 16.00.
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen Keskimaan toimialueella asuva täysivaltainen henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa, ja jolla on vähintään viisi allekirjoittanutta Keskimaan asia-kasomistajaa kannattajana.
Ehdokaslistoja voivat laatia vapaasti ketkä tahansa henkilöjäsenet. Sen sijaan mitkään rekisteröidyt yhdistykset tai esimerkiksi poliittiset puolueet eivät voi ehdokkaita vaaliin asettaa.

Vaalissa kolme jäsenaluetta
Edustajiston vaalissa Keskimaan toimialue jaetaan jäsenalueisiin, joiden sisällä äänestäminen tapahtuu.
Jäsenalueiden rajat noudattelevat kuntarajoja. Jyväskylän jäsenalue on siksi kasvanut edelliseen vaaliin verrattuna. Jyväskylän alueeseen kuuluvat vuodenvaihteessa yhdistyvät Jyväskylä, maalaiskunta sekä Korpilahti. Eteläisen ja pohjoisen jäsenalueen tasapainottamiseksi Laukaa on siirretty pohjoisesta eteläiseen jäsenalueeseen.

1 Eteläinen jäsenalue
Hankasalmi, Joutsa, Jämsä,
Kangasniemi, Kuhmoinen, Laukaa,
Luhanka, Muurame, Toivakka
Edustajistopaikat 25
Ehdokkaita listalla 2 - 50

2 Jyväskylän jäsenalue
Edustajistopaikat 49
Ehdokkaita listalla 2 - 98

3 Pohjoinen jäsenalue
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi,
Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski
Edustajistopaikat 26
Ehdokkaita listalla 2 - 52

Yhteensä 100 edustajistopaikkaa

Jäsenalueiden sisällä ehdokaslistoja laadittaessa ei kuntarajoilla ole merkitystä. Samalla listalla ehdokkaita voi olla joko yhdestä tai useammasta kunnasta, taajamasta tai kylästä. Jäsenalueelta asetettavien ehdokaslistojen enimmäislukumäärää ei myöskään ole vaalijärjestyksessä rajoitettu.
Ehdokasasettelun tavoitteena on saada kokoon vähintään 400 ehdokasta.

Vaalikone käyttöön helmikuun lopulla
Keskimaan edustajiston vaalissa äänestysprosentti on vaihdellut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 25,2 ja 43,4 välillä. Viimeksi vuonna 2005 järjestetyssä vaalissa äänioikeuttaan käytti 33,7 prosenttia asiakasomistajista.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki nyt päättyvän vuoden loppuun mennessä Keskimaan jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet, 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet. Yhteensä äänioikeutettuja on 98 000, lähes 20 000 enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Äänestysaktiivisuuden nostamiseksi ja ehdokkaan valitsemisen helpottamiseksi Keskimaa ottaa käyttöön vaalikoneen osoitteessa www.s-osuuskauppavaalit.fi.
Vaalikone ehdokkaiden vastauksineen avautuu 23.2.2009 kello 8.00.

Äänestäminen postitse tai internetissä
Keskimaan, kuten myös muiden osuuskauppojen edustajiston vaali on perinteisesti järjestetty postivaalina. Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) oli viime keväänä ensimmäinen, joka tarjosi jäsenkunnalleen mahdollisuuden myös internetissä äänestämiseen.
Pääkaupunkiseudulta saatujen hyvien kokemusten myötä internet-äänestäminen on kevään 2009 vaalissa mahdollista myös Keskimaassa, asiakasomistajien toiveiden mukaisesti.
Vaalipalvelukokonaisuuden tuottaa Itella Oyj, jonka järjestelmällä voidaan taata koko äänestyspro-sessin luotettavuus. Vaalijärjestelmässä on varmistettu tietoturva-auditoidussa ympäristössä vaa-lisalaisuuden säilyminen ja annetun äänen kirjautuminen oikealle ehdokkaalle.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto. Äänioikeutettu voi itse valita, haluaako äänestää postitse vai internetissä.
Internet-äänestäminen on mahdollista koko vaalin ajan 9.3. kello 8.00 - 18.3.2009 kello 16.00. Henkilöllisyyden varmistamiseksi äänestäjä kirjautuu vaalisivustolle henkilökohtaisilla pankkitun-nuksillaan (Tupas-tunniste). Käytössä ovat kaikkien yleisimpien pankkien verkkopankkitunnukset.
Kirjautumisen jälkeen tapahtuu äänestäminen. Äänestystapahtuma varmistetaan kahteen kertaan, ennen kuin ohjelma kuittaa äänioikeuden käytetyksi.
Vaalijärjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota vaalisalaisuuden säilymiseen. Tieto äänestä-jästä ja annetusta äänestä erotetaan heti toisistaan, eikä annettua ääntä voida missään vaiheessa yhdistää henkilöön.
Kukin äänioikeutettu voi antaa äänensä vain kertaalleen, jompaakumpaa äänestystapaa käyttäen. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle satunnainen viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos internetissä jo äänestänyt mahdollisesti lähettää äänestyslipun postitse, sähköisesti annettu ääni jää voimaan.

Annetut äänet ovat suljetussa vaalijärjestelmässä, kunnes tulokset voidaan laskea yhteen vaalien päättyessä 18.3. Uuden edustajiston jäsenten nimet julkistetaan heti keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset. Edustajiston toimikausi alkaa välittömästi tuloksen julkistamisen jälkeen, päättyen keväällä 2013, kun uusi edustajisto on jälleen valittu.

Lisätietoja:
Keskimaa Osk
Toimialajohtaja Kimmo Jantunen, 050 347 8907
Asiakkuuspäällikkö Jari Kivimäki, 050 561 1521
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ritva Harju, 050 561 1541
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, 040 540 3185
Itella Oyj
Liiketoimintajohtaja Ulla Seppälä, 020 451 7298

Seuraavat tiedotteet Keskimaan edustajiston vaaleista:

Ehdokasasettelun päättyminen, ehdokkaiden määrä
Vaalin tuloksen julkistaminen 24.3.

Liitteet & linkit