Fennian Keskisestä ja Itäisestä alueesta muodostetaan uusi alueorganisaatio

Fennia kehittää organisaatiorakennettaan. Keskinen ja Itäinen alue muodostavat 1.1.2017 alkaen yhden toimialueen, joka muodostuu neljästä maakunnasta: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Keski-Suomi.

- Uusi alueorganisaatio muodostaa isomman ja vahvemman kokonaisuuden. Aito läsnäolo maakunnissa ei muutu, mutta ohjaus ja henkilöstöresurssien optimaalinen hyödyntäminen asiakkaan hyväksi parantuvat. Meillä on myös erinomaisia oppeja ja osaajia maakunnissa. Tässä yhdistyvät myös aikaisemman kahden alueen parhaat käytännöt. Muutos tarjoaa myös mahdollisuudet erikoistumiseen, kertoo uuden organisaation aluejohtaja Harri Jääskeläinen.

Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia. Itäisen alueen johdossa aikaisemmin toiminut Marko Leppänen siirtyy Fennian Lounaisen alueen aluejohtajaksi Turkuun.

- Arvostamme yrittäjyyttä ja henkilökuntammekin toimii yrittäjämäisesti, määrätietoisesti ja luovasti. Fennian nyt muodostuva, uusi alueorganisaatio palvelee nykyisiä Itäisen ja Keskisen alueensa kotitalous-, yrittäjä- ja yritysasiakkaita tutuin ihmisin ja palvelukonseptein, kertoo Jääskeläinen.

- Asiantuntijaverkostoomme kuuluvat myös luotettavat yhteistyökumppanit, jotka auttavat selviytymään muun muassa vahinkotilanteista mahdollisimman nopeasti ja vähin vaurioin, muistuttaa Jääskeläinen.

Lisätietoja:

Fennia, aluejohtaja Harri Jääskeläinen 040 528 0056, 010 503 4611, harri.jaaskelainen@fennia.fi

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Tilaa