Fennias och Företagarna i Finlands nyföretagarkampanj Jokamiesluokan startup hjälper dig som drömmer om företagande

Fennia och Företagarna i Finland lanserar en kampanj för finländskt företagande under namnet Jokamiesluokan startup. Syftet med kampanjen är att uppmuntra att starta nya företag i Finland.

– Nyföretagarkampanjen Jokamiesluokan startup för samman en företagsjury som består av erfarna företagare och folk som överväger att starta eget och drömmer om företagande. Kampanjen koncentrerar sig framför allt på helt vanliga företagsidéer. Syftet är att sänka tröskeln för företagande och hjälpa finländare att starta eget, säger Fennias marknadsföringsdirektör Arto Kämppi.

– Ett av kampanjens främsta mål är att ta fram fakta om företagande och sopa bort grundlösa farhågor, påpekar vice vd Anssi Kujala, Företagarna i Finland.

Konkret hjälp för att starta eget

På webbplatsen www.jokamiesluokanstartup.fi (på finska) får varje företagarkandidat feedback av företagarjuryn och stöd av andra företagare. Företagsjuryn består i början av kampanjen av 20 företagsfaddrar, som är erfarna företagare, företagsledare och inflytelserika personer inom näringslivet (yrityskummit.fi). På webbplatsen kan företagarkandidaterna gå vidare till tjänsterna där man startar eget.

Enligt företagarundersökningen (Redera 8/2013), som Fennia låtit göra, upplever företagarna sin situation i arbetslivet tryggare än löntagarna på den privata sektorn. 61 procent av finländska löntagare inom den privata sektorn upplever sin situation som trygg eller optimistisk. Bland företagarna är andelen 70 procent.

Den finska webbplatsen www.jokamiesluokanstartup.fi öppnar den 15 januari 2014. Under samma dag går startskottet för mediemarknadsföringen i tidningar, radio och sociala medier. Kampanjen pågår under hela 2014.

Mer information
www.jokamiesluokanstartup.fi
Marknadsföringsdirektör Arto Kämppi, 040 354 7492, Fennia arto.kamppi@fennia.fi
Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, Fennia, 050 598 9769, eliisa.anttila@fennia.fi
Vice verkställande direktör Anssi Kujala, Företagarna i Finland, 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi
Marknadsföringschef Johanna Haanpää, 040 501 5308, johanna.haanpaa@yrittajat.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Tilaa