108 uutta LKV-välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan marraskuussa järjestämiin välittäjäkokeisiin osallistui yhteensä 312 henkilöä. LKV-kokeen läpäisi 108 henkilöä ja LVV-kokeen 16 henkilöä.  

Välittäjälautakunnan sihteeri Anne Horttanainen toteaa yllättäväksi sen, että LKV-kokeeseen osallistui loppujen lopuksi alle 300 henkilöä, vaikka alalla on käynnissä keskustelu siitä, että tulevaisuudessa kaikilta kiinteistönvälittäjiltä edellytettäisiin LKV-pätevyyttä. Yllättävänä voidaan pitää myös sitä, että noin 10 % kokeeseen ilmoittautuneista jätti tulematta kokeeseen, Horttanainen jatkaa.

Helsingissä ja Oulussa 20.11.2010 järjestettyyn LKV-kokeeseen osallistui 294 henkilöä. Hyväksytysti LKV-kokeen suoritti 108 henkilöä eli 37 prosenttia kokeeseen osallistuneista. LVV-kokeeseen osallistui 18 henkilöä, joista LVV-kokeen hyväksytysti suoritti 16 henkeä eli 89 prosenttia kokeeseen osallistuneista. Kokeissa hyväksyttyjen nimet ja asuinpaikkakunnat ovat nähtävillä Keskuskauppakamarin Internet-sivuilla osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi. Sivuilla on nähtävinä myös syksyn 2010 kokeet ja arvosteluperusteet.

Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut LKV-kokeen. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää vain LKV- tai LVV-kokeen suorittanut henkilö. Myös rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää lyhennystä LKV ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike lyhennystä LVV toiminimessään tai toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat edellä mainittujen nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta järjestää välittäjäkokeet kahdesti vuodessa. Seuraavat välittäjäkokeet järjestetään 7.5.2011.

Lisätietoja: Lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari, puh. 09 4242 6265

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa