ALUEVIRANOMAISTEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄT ON KOOTTAVA YHTEEN

Elinkeinoelämä odottaa, että viranomaisten kehittämistehtävät kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka vastaa alueen elinkeinopolitiikasta. Maakuntien liitoista ja työvoima- ja elinkeinokeskuksista on muodostettava uusi, yhden johdon alaisuudessa maakunnan tasolla toimiva viranomainen.

Hallinnon kehittäminen on kohdannut laajaa vastusta. Uudistukset on haluttu torjua jo ennen kuin työ on kunnolla lähtenyt edes käyntiin. Nyt tarvitaan ennakkoluulotonta keskustelua kaikista eri vaihtoehdoista ja sen jälkeen tarvitaan nopeita päätöksiä ja määrätietoista työtä valitun mallin toteuttamiseksi.

- Työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen luo tarvittavaa selkeyttä ministeriötason kehittämistehtäviin. Elinkeinoelämä on ollut hyvin tyytyväinen uudistuksen nopeaan toteuttamiseen. Samaa selkeyttä tarvitaan myös aluetasolla, totesi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen.

Mäkisen mukaan yhden johdon alaisuudessa maakuntatasolla toimiva viranomainen selkiyttäisi ja tehostaisi alueiden kehittämistä. Uusi viranomainen voisi hoitaa myös muita alueiden kehittämiseen keskeisesti vaikuttavia, kuten tie- ja ympäristöhallinnon tehtäviä. Tämä selkiyttäisi yritysten toimintaympäristöä. Yritysten näkökulmasta tehokkaampi hallinto vahvistaisi myös alueiden kilpailukykyä.

Valtion viranomaisten kehittämistehtävät on järkevää pitää erillään viranomaisten muista, palvelu- ja valvontatehtävistä. Kehittämistehtävissä korostuu alueellinen näkökulma ja tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Valvonta- ja muut viranomaistehtävät ovat usein luonteeltaan muodollista ja niissä korostuvat oikeusturvan vaatimukset.


Lisätiedot: Varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari, puh. 050 500 2584

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA