Baltia Euroopan menestynein talousalue - SUOMEEN TARVITAAN LISÄÄ INVESTOINTEJA

Keskuskauppakamarin menestysindikaattorin mukaan Viro, Luxemburg, Latvia ja Irlanti ovat EU:n menestyneimmät taloudet tänä vuonna. Suomi ei yllä EU:n kärkijoukkoon, vaikka talouskasvu, investoinnit ja työllisyys ovat kehittyneet aiempia vuosia paremmin.

Menestysindikaattori-vertailussa Suomen sijoitus pysyi edellisen vuoden tasolla, yhdeksäntenä. Suomi sijoittuu kärkisijoille vakausmuuttujien vertailussa, mutta kasvuindikaattorilla mitattuna Suomi on EU:n keskitasoa.

Viron menestystä himmentää se, että maalla on ongelmia inflaation kanssa. Viisi huonoiten menestynyttä EU-taloutta ovat vuonna 2006 Portugali, Unkari, Italia, Malta ja Kreikka.

Maailmantalous iskussa – Euroopan talouskehitys tyydyttävä

Keskuskauppakamarin menestysindikaattori tarkastelee EU-jäsenmaiden keskinäistä menestystä. Yhä tärkeämpää on kuitenkin verrata talouksien suorituskykyä maailmanlaajuisesti.
– Yritystoiminta on yhä globaalimpaa. Eurooppa ei ole 10 vuoteen pysynyt mukana maailman muiden merkittävien talousalueiden kehitysvauhdissa. EU:n suhteellisen aseman heikentyminen on pysäytettävä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas.
Jalaksen mukaan EU:n laajentuminen, palvelujen kaupan vapauttaminen sekä päätöksentekojärjestelmän modernisointi voivat nopeuttaa EU:n talouden kasvua.

Menestys ansaitaan oikealla talouspolitiikalla

Suomen talouden kasvu on jatkunut keskimääräistä eurooppalaista kasvua nopeampana.
– Hyvistä lähtökohdista huolimatta menestys seuraavan hallituskauden aikana on ansaittava hyvällä talouspolitiikalla, Jalas sanoo.
Suomen bkt:n ripeää ja investointien lievää kasvua 2005 - 2007 varjostavat monet rakenteelliset ongelmat.
– Investointiaste on jäänyt pysyvästi matalaksi. Suomeen tulleiden suorien sijoitusten määrä on jäänyt pieneksi, eikä Suomi ole saanut merkittäviä ulkomaisia teollisia investointeja pitkään aikaan.

Riskejä idästä ja lännestä

Suomen talouteen vaikuttava erityinen riski tulee idästä. Venäjän hallitus on suunnittelemassa merkittävää raakapuun vientitullin korotusta vuonna 2007.

– Jos korotus toteutuu, kokee erityisesti Itä-Suomen metsäteollisuus voimakkaan negatiivisen shokin, jolla on pysyviä vaikutuksia toimialan liiketoimintaympäristöön ja kehitysedellytyksiin, sanoo johtaja Jukka Kero Keskuskauppakamarista.


Yhdysvaltain talouden mahdollinen taantuma ja dollarin jyrkkä devalvoitumisriski vaikuttaisivat voimakkaasti Suomeen ja koko euroalueeseen. Euroalueen talouskasvu on ollut viime vuosina voimakkaasti vientikysynnän varassa.

Myös rahapolitiikan kiristyminen tulee jarruttamaan euroalueen talouskasvua vuonna 2007.
– Euroopan keskuspankin on oltava tulevissa ratkaisuissa tarkkana, jottei korkotaso hyydytä talouden vauhtia, Kero arvioi.

Julkistalouksien ongelmat kärjistyneet monissa jäsenmaissa

Useiden Välimeren maiden ja Unkarin talouden näkymät ovat huonot. Julkistalouksien alijäämäisyys on riistäytymässä käsistä ja talouden kasvuvoima on lopahtanut.

Euroopan harvoja valopilkkuja on Saksa, jossa uuden hallituksen aloittamat uudistukset ovat hieman kohentaneet maan suhteellista asemaa. Sen sijaan Portugalin ja Italian julkinen tila on erittäin vaikea.
– On huolestuttavaa, että edes maailmantalouden nopean kasvun aikana nämä maat eivät ole onnistuneet vakauttamaan julkista talouttaan. Myös Kreikan tilanne on haastava, Jalas toteaa.

Unkarin talouspoliittinen tilanne on kaikkein hankalin. Kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä yltänee 10 prosenttiin suhteutettuna bkt:seen.


Euroalueen taloustutkain 2/2006-raportti on luettavissa tiedotteen lopussa olevasta liitetiedostosta.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Jalas, Keskuskauppakamari, (09) 6969 6618
Johtaja Jukka Kero, Keskuskauppakamari, (09) 6969 6627

Keskuskauppakamarin viestintä, viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen, (09) 6969 6620, 050 571 5090, tuula.tiihonen@chamber.fi

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit