Comply or explain ei enää riitä Komission uudet ehdotukset lisäisivät byrokratiaa entisestään

Euroopan komissio on tänään julkistanut vihreän kirjan listayhtiöiden hyvästä hallinnoinnista (corporate governance). Nykyinen Comply or Explain -järjestelmä ei enää riitä komissiolle. – On totta, että eräät listayhtiöt ei aina perustele poikkeamiaan hallinnointikoodista riittävästi. Byrokratiavaatimuksia ei silti saa lisätä niin, että listautuminen menettää entisestään houkuttelevuuttaan, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Komission Vihreä kirja käsittelee pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanoja, riskienhallintaa, osakkeenomistajien vastuuta ja ylipäätään corporate governance -järjestelmän toimivuutta. Komissio pohtii toimia, joilla voitaisiin varmentaa järjestelmän toimivuus.

– On esitetty, että finanssikriisi johtui siitä, että corporate governance epäonnistui riskienhallinnassa. Vihreässä kirjassa pohditaankin raportoinnin lisäämistä. Selvä ylisääntelyn riski on olemassa, jos pörssiyhtiöiltä ruvetaan vaatimaan lisää raportointia, sanoo Linnainmaa.

Vihreä kirja painottaa listayhtiöiden hallitusten monipuolista kokoonpanoa, osaamista ja ajankäyttöä. - Hallituksen jäsenille asetetaan myös rajoituksia hallituspaikkojen lukumäärän suhteen. Riittävä ajankäyttö hallitustyön hoitamiseksi on tärkeää, mutta säännöistä tulee helposti kovin monimutkaisia, kun huomioidaan, että yhtiöt sekä ihmiset taustoineen ovat kovin erilaisia esimerkiksi sen suhteen, onko henkilö kokopäivätyössä hallitustyöskentelyn ohella, toteaa Linnainmaa.

 - Hallituksen kokoonpanon monipuolisuus on tärkeää, sillä hyvässä hallituksessa on monenlaista osaamista. Tässäkään asiassa ei saa mennä liian pitkälle, vaan hallituksessa on oltava riittävä toimialaosaaminen, painottaa Leena Linnainmaa ja jatkaa, että yksi finanssikriisin oppeja on, että hallituksen on tunnettava riittävästi yrityksen toimialaa ja siihen liittyviä riskejä.

Euroopan komissio on myös perustanut asiantuntijaryhmän pohtimaan yhtiöoikeuden kehittämistä (Reflection group on the future of EU company law). Työryhmässä on 13 eurooppalaista yhtiöoikeuden asiantuntijaa, mm. Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista.

Euroopan komissio käynnisti Vihreästä kirjasta konsultaation, joka päättyy 22.7.2011

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, puh. 050 356 1183

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa