Elinkeinoelämä ja viranomaiset: Harmaan talouden torjuntaan yhteisvoimin

- Harmaan talouden torjunta on erittäin tärkeää. Velvoitteensa hoitavat yritykset kärsivät, jos rikollisin keinoin kilpaillaan edullisemmilla hinnoilla. Rikollisuutta on torjuttava niin, ettei asianmukaisesti toimivien yritysten byrokratia perusteettomasti lisäänny. Syksyllä alkaa Keskuskauppakamarin puheenjohtajuuskausi yritysturvallisuuden kansallisessa yhteistyöryhmässä, jolloin laadimme päivitetyn elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisen strategian yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi viidelle vuodelle.

Nyt ei ole enää tarkoitus tehdä selvityksiä, vaan sopia konkreettisia toimenpiteitä rikosten torjumiseksi. Tässä työssä paneudumme myös keinoihin kitkeä harmaata taloutta haittaamatta rehellistä yritystoimintaa, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta torjutaan lisäämällä yritysten tietoa riskeistä ja tarjoamalla malleja riskien ennaltaehkäisemiseen. Esimerkiksi turvallista ja häiriötöntä toimintaympäristöä yrityksille voidaan luoda ottamalla turvallisuusasiat huomioon jo suunniteltaessa rakennettua ympäristöä. – Haasteena on saada turvallisuutta lisäävät toimintamallit käyttöön. Ohjeita on olemassa siitä, miten tehdä ympäristöstä meille kaikille turvallisempi, mutta tieto ei ole kaikilta osin kulkenut päättäjille ja soveltajille, sanoo Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario.

Keskuskauppakamari edistää yritysten riskienhallintaa ja turvallisuustietoisuuden lisäämistä selvityksillä ja ohjeilla, joihin voi tutustua osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi Keskuskauppakamari toimii kansallisen yritysturvallisuuden yhteistyöryhmän puheenjohtajana kaudella 1.9.2011- 31.8.2012.

Lisätiedot: varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, puh. 050 356 1183 ja asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari, puh. 040 561 3597

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Yhdessä yritysten puolesta
...............................................
www.keskuskauppakamari.fi
www.facebook.com/K3FIN
www.twitter.com/K3FIN
...............................................
Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro ideasi siitä, miten työpaikkoja saadaan luotua ja osallistu keskusteluun www.150000.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA