Ensimmäinen kiinteistönarviointiyhteisö rekisteröity

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta on hyväksynyt ensimmäisen kiinteistönarviointiyhteisön rekisteröinnin Suomessa.  Kiinteistönarviointiyhteisöjen rekisteröiminen on ollut mahdollista vuoden 2010 alusta lukien. Ensimmäisenä rekisteröintiä kiinteistönarviointiyhteisöksi on hakenut Kiinteistötaito Peltola & Co Oy.

- Rekisteröitävän yhteisön on harjoitettava kiinteistönarviointia ja lisäksi sillä tulee olla palveluksessaan vähintään kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää kiinteistönarvioitsijaa. Yhteisön on rekisteröintiä hakiessaan sitouduttava noudattamaan hyvää kiinteistönarviointitapaa sekä Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Näiden vastainen toiminta saattaa johtaa rekisteristä poistoon, kertoo lautakunnan sihteeri Raisa Harju.

  – Nähdäkseni yhteisöjen rekisteröinti täydentää Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden hyväksymistä ja rekisteröintiä, toteaa yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Matti Vierula Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:stä.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta valvoo hyväksymiään kiinteistönarvioitsijoita ja osaltaan yhteisöjen valvonta toteutuu myös tätä kautta.

 

Kiinteistönarviointilautakunnan moninainen tehtäväkenttä

 

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta järjestää vuosittain AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeet sekä valvoo ja pitää rekisteriä AKA-arvioitsijoista ja hyväksytyistä kiinteistönarvioitsijoista. Lisäksi kiinteistönarviointilautakunta rekisteröi kiinteistönarviointiyhteisöjä, edistää hyvää kiinteistönarviointitapaa ja siinä noudatettavia menettelytapoja sekä huolehtii kiinteistönarvioinnin yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

 

 

Lisätietoja: Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari, puh.050 554 2683

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa