Euroopan alueiden suhdanteet 2008 -kysely: Työllisyyden odotetaan kasvavan Suomessa ripeästi

Suomalaisten yritysten odotukset yleisestä suhdannekehityksestä ovat hieman laskeneet. Yritysten odotukset liikevaihdon ja investointien kasvusta ovat myös laskeneet vuoden takaiseen verrattuna. Sen sijaan yritysten henkilökunnan kasvuodotukset ovat nousseet viime vuodesta, käy ilmi Euroopan alueiden suhdanteet 2008 -selvityksestä.

Suomen yleisten suhdanneodotusten saldoluku vuodelle 2008 on +22. Se on euroalueen keskiarvon (+18) yläpuolella, mutta alle EU-maiden keskiarvon (+25).

Suomalaisten yritysten tulevaisuuden odotukset ovat maltillistuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yritysten näkymät liikevaihdon, kotimarkkinamyynnin, viennin ja investointien kehityksestä ovat laskeneet. Sen sijaan henkilökunnan määrän kasvua koskevat arviot ovat nousseet.

Euroopassa suhdannenäkymät paranivat niukasti

Eurooppalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat suotuisat, vaikka samanaikaisesti talouden muista indikaattoreista on saatu ensimmäisiä merkkejä talouskasvun hidastumisesta loppuvuonna 2007. Yritysten yleiset suhdannenäkymät paranivat edellisvuoteen verrattuna niukasti. Vientiä lukuun ottamatta odotukset kaikelle muuttujille; yleiset suhdannenäkymät, liikevaihto, kotimarkkinamyynti, investoinnit ja työllisyys paranivat hieman viime vuodesta.

Kaikkein luottavaisimmin tulevan vuoden näkymiin suhtauduttiin euroalueen ulkopuolisissa maissa. Yli puolet euroalueen ulkopuolisten maiden yrityksistä odottaa suotuisaa talouskehitystä vuodelle 2008. Puolet euroalueen yritysjohtajista arvioi suhdannenäkymien pysyvän nykyisellään.


Euroopan kauppakamarien Eurochambres Economic Survey/Euroopan alueiden suhdanteet 2007 -kyselyyn vastasi runsaat 86 000 yritystä 27 Euroopan maassa. Suomen osalta Keskuskauppakamari toteutti kyselyn, johon vastasi 511 yritystä. Tiedot kerättiin syys-lokakuussa 2007.


Lisätietoja: ekonomisti Maarit Lindström, Keskuskauppakamari, puh. (09) 6969 6664

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa