Euroopan komissio antoi uuden tasa-arvostrategiansa: EU vaatii lisää naisia yritysten hallituksiin kiintiösäännösten uhalla

Euroopan komissio on tänään antanut viisivuotisstrategiansa naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi Euroopassa. Strategian tarkoituksena on, että naisten voimavaroja hyödynnettäisiin jatkossa paremmin. Yhtenä toimenpiteenä on naisten määrän lisääminen yhtiöiden hallituksissa.

- En ole aiemmin kannattanut naisten kiintiöitä liike-elämän johtotason paikoissa, mutta koska tällä alalla ei ole tapahtunut edistystä, saatamme joutua vastaisuudessa harkitsemaan aloitteisiin ryhtymistä Euroopan tasolla, totesi komissaari Viviane Reding strategian julkistustilaisuudessa. Aion vuoden 2011 keväällä tavata tärkeimpien eurooppalaisten julkisesti noteerattujen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia keskustellakseni tilanteesta ja määrätietoisen itsesääntelyn mahdollisuudesta. Aion tämän elinkeinoelämän kanssa käydyn vuoropuhelun tuloksen perusteella harkita, tarvitaanko vuonna 2012 vielä uusia aloitteita, komissaari Reding jatkoi.

Suomessa CG-koodi on edistänyt naisjäsenyyksiä yhtiöiden hallituksissa

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on edistänyt merkittävästi naisjäsenyyksiä yhtiöiden hallituksissa. Kevään 2010 yhtiökokouksista lukien listayhtiöiden hallinnointikoodi on vaatinut molempia sukupuolia hallitukseen. Jos yhtiö poikkeaa suosituksesta, sen on annettava asiasta julkinen perustelu.

Kahdessa vuodessa suomalaisissa listayhtiöissä naisjäseniä sisältävien hallitusten osuus nousi 51 prosentista jo 74 prosenttiin keväällä 2010. - Tämä on selkeä osoitus siitä, että Suomessa naisten hallitusjäsenyyksiä pystytään lisäämään elinkeinoelämän itsesääntelyllä ilman kiintiölainsäädäntöä, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Leena Linnainmaa.

Eurooppalaisen kiintiölainsäädännön uhka on nyt konkreettinen

- Elinkeinoelämän on kuitenkin syytä jatkaa toimiaan naisten määrän lisäämiseksi, sillä eurooppalaisen kiintiölainsäädännön uhka on nyt konkreettisesti olemassa, Linnainmaa jatkaa. Hallituspaikkoja koskeva kiintiölaki on Norjassa lisännyt naisten hallituspaikat pörssiyhtiöissä yli 40 prosentin. Ranskassa kiintiölakiesitys on parhaillaan senaatin käsiteltävänä.

- Joissakin EU-maissa, erityisesti itäisissä jäsenmaissa ja Portugalissa, julkinen keskustelu naisten hallituspaikoista ei ole vielä käynnistynyt ja hallitukset ovat hyvin miehisiä. Tämä lisää riskiä eurooppalaisten kiintiösäännösten antamiselle, Linnainmaa arvioi.

 Lisätietoja: Johtaja Leena Linnainmaa, 09 4242 6213, 050 356 1183

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA