Hallitusneuvotteluissa tyydyttävä kompromissi

Keskuskauppakamari pitää minihallitusneuvottelujen tulosta tyydyttävänä kompromissinä. Myönteistä on windfall-verosta luopuminen, inflaatiotarkistus ansiotuloveroon ja edustusmenojen verovähennysoikeuden palauttaminen. Kielteistä on se, että verojärjestelmää aiotaan monimutkaistaa uudella vähennyksellä ja ansiotuloverotuksen progressio kiristyy. Huolestuttavaa on, että valtion velkaantumisen taittumista lykätään.

“Neuvottelutulos ei ratkaise Suomen ongelmia, mutta onneksi ei tehty isoja virheitäkään. Yritysten näkökulmasta mukana on myönteisiä elementtejä”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Hän pitää tulosta “tyydyttävänä kompromissina”.

Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että windfall-veroa ei oteta käyttöön.

Yritysten edustusmenojen verovähennysoikeuden palauttaminen 50 prosentin tasolle vahvistaa palveluyritysten asemaa. Päätös on merkittävä varsinkin alueilla, joissa matkailu on tärkeä elinkeino.

Myönteistä on myös, että ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistus. Kielteistä kuitenkin on, että tarkistukset tehdään ainoastaan kolmeen alimpaan tuloluokkaan. Tarkistukset pitäisi toteuttaa kaikissa tuloluokissa, jotta progressio ei kiristyisi. Ansiotuloverotuksen progressio on jo ennestään maailman kireimpiä.

Keskuskauppakamari ei pidä hyvänä hallituksen suunnitelmaa ottaa lapsivähennys uudelleen käyttöön. Vähennykset lisäävät verotuksen monimutkaisuutta ja vähentävät järjestelmän läpinäkyvyyttä.

Keskuskauppakamari pitää ongelmallisena sitä, että hallitusohjelma ei tarjoa lääkkeitä julkisen sektorin koon pienentämiseen, vaikka Suomen julkinen sektori on maailman suurimpia. Julkisen sektorin pienentäminen on olennaista, jotta myös kokonaisveroaste saadaan laskuun.

Lisätiedot:

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa