Kansainvälinen kauppakamari ja Ifo World Economic Survey 3/2010: Maailmantaloudessa on varauduttava kasvun hidastumiseen

Yritysten suhdanneodotukset ovat ottaneet takapakkia Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvava työttömyys ja heikko yksityinen kulutus jarruttaa USA:n taloutta. Talouden ylikuumenemisen riskit Kiinassa tuntuvat koko Aasian taloudessa, ilmenee Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja saksalaisen tutkimuslaitos Ifon tuoreesta, heinäkuussa tekemästä World Economic Survey –suhdannekyselystä.

– Maailmantaloudessa on varauduttava hidastuvaan talouskasvuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Talousnäkymät ovat aiempaa epävarmempia ja maiden väliset kasvuerot huomattavia samoillakin mantereilla, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti, ICC:n kansainvälisen ekonomistityöryhmän jäsen Maarit Lindström.

- Puheet talouden pikaisesta paluusta nopealle kasvu-uralle voidaan unohtaa, arvioi Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. – Tämän tulisi heijastua myös talouspoliittisiin toimenpiteisiin. 

IFO:n maailmantalouden indikaattori heikkeni lievästi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Suhdanneindikaattorin arvo on nyt 103.2 pistettä, kun se huhtikuussa oli 104.1 pistettä (2005=100). Luku ylittää yhä pitkän aikavälin (1994-2009) keskiarvon (96.9) ja selkeästi vuoden 2009 historiallisen pohjanoteerauksen 79.6 pistettä.

 Vientivetoinen Saksa Euroopan valopilkkuja

Vaikka suhdanneodotukset laskivat lievästi Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, niin positiivisena yllätyksenä voidaan pitää läntisen Euroopan myönteisiä talousodotuksia. Saksan merkitys koko Euroopan talouden veturina korostui, sillä sen kasvu (2,2%) oli voimakkainta sitten Saksojen yhdistymisen 1990. Saksan vientiteollisuus onkin piristynyt merkittävästi.

 

Euroalueen taloutta varjostavat edelleen kansalliset haasteet Kreikassa, Irlannissa, Espanjassa ja Portugalissa. Kasvava työttömyys, vaisu yksityinen kulutus ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat jarruttivat taloutta useissa Euroopan maissa. Myös protektionismin uhan on nähty voimistuvan Euroopassa.

 

Kyselyyn vastanneet arvioivat vuonna 2010 maailmanlaajuisesti lievästi korkeampaa inflaatiota verrattuna viime vuoteen (3,1% vs. 2,5%). Korkojen (sekä lyhyet että pitkät korot) ennakoidaan pysyvän maltillisina lähitulevaisuudessa.

Päävaluutat, euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni ja Englannin punta arvioidaan keskimäärin tasapainoisesti arvostetuiksi. Euroa pidetään kuitenkin lievästi aliarvostettuna suhteessa dollariin.

Lisätiedot:
pääekonomisti Maarit Lindström, Keskuskauppakamari, 040 531 8262
maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi, 050 553 5319

World Economic Survey julkaistaan maailmanlaajuisesti 18.8.2010 klo 10.00 GMT, osoitteessa: www.ifo.de ”World Economic Survey” ja www.iccwbo.org. WES-suhdannekysely on tehty yhteistyössä Saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Euroopan komission kanssa. Kyselyyn vastasi 1103 yritys- ja talousasiantuntijaa 116 maasta heinäkuussa 2010.

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa