Kauppakiistan neuvotteluissa vedotaan Suomeenkin

Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimus tullaus- ja kauppamenettelyiden nopeuttamisesta ja kulujen alentamista uhkaa kaatua. Sopimusta on ennakoitu kansainvälisen kaupan ja kasvun elvyttäjäksi lähivuosina. Kansainvälinen kauppakamari ICC on vedonnut neuvotteluissa myös Suomen hallitukseen.

Intian uusi hallitus on ilmoittanut, ettei se hyväksy joulukuussa 2013 Balilla vaivoin aikaansaatua WTO-sopua. Intia vaatii uusia myönnytyksiä maan ruokahuollon varmistamiseksi ja maatalouden suojelemiseksi kilpailulta. EU, USA ja useat muut maat ovat torjuneet Intian vaatimukset.

“Kauppapoliittiset neuvottelut uhkaavat vesittyä täysin. Suomelta toivotaan aktiivista panosta sovun saavuttamisessa”, kertoo Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori Keskuskauppakamarista.

Kansainvälinen kauppakamari ICC on tänään kirjeitse vedonnut Intian hallituksen ohella myös Suomen hallitukseen, että se 159 muun WTO-maan kanssa pitäisi kiinni jo saavutetusta kauppamenettelysovusta.

Sovun uskotaan merkittävästi piristävän kansainvälistä kauppaa ja luovan uusia työpaikkoja. Riippumaton amerikkalainen tutkimuslaitos Peterson on arvioinut, että kaupan esteitä karsimalla saataisiin yli 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketti maailmantalouteen ja jopa 21 miljoonaa työpaikkaa, joista 18 miljoona kehitysmaihin.

Suomi kärsisi markkinoiden pirstaloitumisesta

Timo Vuori arvioi, että Suomen kaltaisilla avoimilla, vientivetoisilla talouksilla on eniten hävittävää, jos WTO-sopu taas vesittyy.

“Jos tullauskulut alentuisivat 15–20 prosenttia, yhä useamman pk-yrityksen kansainvälistyminen saisi vauhtia. Esimerkiksi Brasilia, Kiina ja Venäjä ovat WTO-maina sitoutuneet helpottamaan tullausta ja tavaroiden markkinoille pääsyä.”

Vuori uskoo, että WTO-sovun vesittyminen veisi koko WTO-järjestelmän kriisiin.

“Kansainvälinen kauppa pirstaloituisi erilaisiin kauppablokkeihin. Kansainvälistymistä hakevat yritykset seikkailisivat erilaisten sääntöviidakkojen keskellä”, pelkää Vuori. Tuonnin ja viennin kustannuksien kasvaminen olisi erityisen ongelmallista pienille markkinoille kuten Suomelle.

“Suomen on nyt EU:n jäsenenä entistä määrätietoisemmin toimittava vapaamman kaupan ja terveen kilpailun puolesta”, kannustaa Vuori.

Vuoren mukaan Suomen talouden ongelmat eivät sinänsä johdu markkinoiden avautumisesta vaan siitä, ettemme ole riittävästi pitäneet huolta aidosta kansainvälisestä kilpailukyvystämme yrityksissä ja koko yhteiskunnassa.

“Talouden globalisaation myötä on siirrytty kansallisesta sarjasta kilpailemaan kansainväliselle tasolle. Kaupan rajoituksilla ei hyvinvointia voida vahvistaa missään maassa”, toteaa Vuori.      

Lisätietoja:

Kirje: ICC trade facilitation letter to WTO ministers

Timo Vuori, p. 050 553 5319, timo.vuori@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA