Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto: VERONKOROTUSTEN AIKA EI OLE NYT!

 Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto ovat huolissaan kasvun taittumisesta ja yritysten rahoituksesta. Järjestöjen mukaan hallituksen tulisi lykätä veronkorotuksia ja nopeuttaa julkisen talouden säästöohjelmia. Lisäksi hallituksen pitäisi parantaa yritysten mahdollisuuksia saada oman pääoman ehtoista rahoitusta. Nämä toimenpiteet eivät järjestöjen mukaan vaadi hallitusohjelman avaamista ja ovat siksi suhteellisen helposti toteutettavissa.

Maailmantalouden lyhyt nousukausi on vaihtunut epävarmuudeksi, joka vaikuttaa sekä suomalaiseen vientiin että kotimarkkinoiden käyttäytymiseen. Tässä tilanteessa valtion toimintamahdollisuudet eivät ole suuret – mutta silti valtio voi vaikuttaa yleisiin toimintaedellytyksiin sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla vakauden lisäämiseksi.

Ensiksi, luottamus Suomen taloutta kohtaan vahvistuu sillä, että valtio huolehtii pitkäjänteisesti ja uskottavasti julkisen talouden kestävyydestä. Odotamme, että tämä näkyy budjettiriihen ratkaisuissa. Parhaasta mahdollisesta luottoluokituksesta huolehtiminen luo myös yrityksille hyvän taustan.

Toiseksi, korostamme yritysten kannalta rahoituksen saatavuudesta huolehtimista. Epävarmuuden lisääntyessä vetoamme, että hallitus lykkää suunnitelmiaan eri pääomatulojen verotuksen kiristämisestä. Yritykset tarvitsevat omaa pääomaa myös velkarahan vastineena.

Tämän rinnalla odotamme, että hallitus saattaa voimaan hallitusohjelmassa sovitun yhteisöveron alennuksen heti vuoden 2012 alusta lähtien. Kasvua, rahoitusmahdollisuuksia ja luottamusta lisäisi tämän ohella yhteisöveron alentaminen hallitusohjelmassa sovittua enemmän.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja mitä uskottavammalla tavalla kriisin hoitostrategiasta päätetään, sitä suuremmalla luottamuksella sekä kotitaloudet että yritykset suhtautuvat tilanteeseen. Päätösten lykkääntyessä tai jos ratkaisut eivät tunnu haasteisiin nähden riittäviltä, kasvaa riski myöhemmin tulevien paniikkiratkaisujen tekoon, jolloin myös luottamus romahtaa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, Keskuskauppakamari, puh. 050 366 2395
toimitusjohtaja Matti Vanhanen, Perheyritysten liitto, puh. 075 325 4201

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Yhdessä yritysten puolesta
...............................................
www.keskuskauppakamari.fi
www.facebook.com/K3FIN
www.twitter.com/K3FIN
...............................................
Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro ideasi siitä, miten työpaikkoja saadaan luotua ja osallistu keskusteluun www.150000.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA