Keskuskauppakamari laajakaistahintojen määräämisestä asetuksella: HINTASÄÄNNÖSTELY EI OLE TÄTÄ PÄIVÄÄ

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu lakiesitys, joka toisi hintasäännöstelyn Suomen laajakaistamarkkinoille. Hintasäännöstely romuttaa vapaan kilpailun eikä kuulu markkinatalouteen.

Hintasäännöstely ei paranna tietoliikennepalveluiden tasoa Suomessa

 - Yritykset ovat kantaneet laajasti huolta tietoliikenteen palvelutasosta. Valittu keino, hintasäännöstely, on kuitenkin väärä tapa pyrkiä parantamaan tietoliikennepalveluiden tasoa. Hintojen tulee määräytyä vapaan kilpailun perusteella, sanoo lakimies Jaakko Turunen Keskuskauppakamarista.

Tietoliikennepalveluita on arvioitava kokonaisuutena eikä säännöstellä yksittäisiä kilpailutekijöitä markkinataloudelle vieraalla tavalla. Hinnan ohella tietoliikennepalveluiden nopeus, saatavuus ja toimintavarmuus ovat olennaisia yritystoiminnan kannalta.

 

- Nopeiden ja toimintavarmojen palvelujen tuottaminen haja-asutusalueille on Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa kallista. Hintoihin puuttuminen voi vähentää teleyritysten investointimahdollisuuksia, jatkaa Turunen.

 

 

Valmistelusta puuttuu yritysnäkökulma

 

Teleyritykset tuottavat tietoliikennepalvelut ja muut yritykset ovat niiden merkittäviä käyttäjiä. Lakiesityksellä muutettaisiin viestintämarkkinalain 60 c §:ää tavalla, joka puuttuisi markkinatalouden ytimeen. Silti säännösluonnoksen valmistelu on toteutettu virkamiestyönä ja siitä puuttuu yritysvaikutusten arviointi. Lausunnoille annettiin aikaa vain reilu viikko.

 

- Hintasäännöstelyssä on kysymys merkittävästä periaatteellisesta asiasta, joka tulisi valmistella huolella, sanoo Turunen.

 

Hintasäännöstely on tarkoitus sisällyttää aiemmin valmisteltuun hallituksen esitykseen viestintämarkkinalain muuttamisesta.

 

- Vaikka kysymys on olemassa olevan esityksen muuttamisesta, menettely ei ole linjassa valtioneuvoston hyväksymien säädösvalmisteluohjeiden kanssa, toteaa Turunen.

 

 

Lisätiedot: Lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari, puh. 040 552 7663

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA