Keskuskauppakamari selvitti alueellisia kilpailukykytekijöitä: HYVÄT YHTEYDET YHÄ TÄRKEÄMPIÄ YRITYKSILLE

Yritykset katsovat, että liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen on tehokkain tapa edistää yritysten kilpailukykyä. Keskuskauppakamarin selvitykseen vastanneet yritysjohtajat korostavat laajakaistayhteyksien ja uusien mobiilipalveluiden kehittämistä. Myös huoli liikenneverkoston kunnosta on kasvanut koko maassa.

Enemmistö (60 %) Keskuskauppakamarin selvitykseen vastanneista yritysjohtajista katsoo, että tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan kannalta.
– Nopeat, modernit ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat yrityksille välttämätön työväline yrityksen koosta ja sijainnista riippumatta, sanoo varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista.

Myös liikenneväylien kunto huolestuttaa yritysjohtajia. Yli puolet (53%) yritysjohtajista arvioi, että nykyiset liikenneväylät kaipaavat kiireesti kunnostusta. Myös liikenneyhteyksien parantamista Venäjälle pidetään yrityksissä tärkeänä. Lentoliikenteen kehittämistä kaivataan erityisesti Lapissa, Pohjanmaalla ja Turussa.
– Liikenneväylien vuotuista rahoitusta on nostettava Suomessa vähintään 1,7 miljardiin euroon, jotta liikenneväylien rappeutuminen kyetään pysäyttämään, Mäkinen sanoo.

Suuret kaupungit ja alueelliset kasvukeskukset kasvun vetureita

Tärkeimmät yritysten sijaintipaikan valintaan vaikuttavat tekijät ovat markkinoiden läheisyys, sopivan työvoiman saatavuus, liikenneyhteydet sekä se, että alue on kasvukeskus. Järjestys ei ole muuttunut vuodesta 2005.

Teollisuusyrityksissä työvoiman saatavuus on noussut yhä tärkeämmäksi yrityksen sijaintipaikkaan vaikuttavaksi tekijäksi. Yritysjohtajat korostavat myös elämisen laatuun vaikuttavia tekijöitä aiempaa enemmän. Joka neljäs vastaaja katsoo, että terveydenhuolto, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, koulut sekä julkiset liikenneyhteydet ovat asioita, joita pitäisi kehittää erittäin paljon. Lähes yhtä paljon kannatusta saavat päivähoidon ja asuntotarjonnan parantaminen.

Työvoimatoimistot eivät tavoita yrityksiä

Yritysjohtajat eivät ole tyytyväisiä julkisiin yrityspalveluihin. Neljännes vastaajista katsoo, että työvoimatoimistot tukevat heikosti tai erittäin heikosti yrityksen rekrytointia. Myös julkisin varoin rahoitettavia kansainvälistymispalveluja on kehitettävä. Suuri osa kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä ei tunne Finpron tai Fintran palveluita.

Oppilaitosyhteistyötä vahvistettava

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö kaipaa kehittämistä. Vain kaksi prosenttia yrityksistä katsoo, että yhteistyö oppilaitosten kanssa sujuu erittäin hyvin. Ammatilliset oppilaitokset saavat yrityksiltä enemmän hyviä arvosanoja kuin ammattikorkeakoulut tai yliopistot.
– Yritysten ja oppilaitosten tulisi yhdessä pohtia vakavasti, miten ne voivat lisätä tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyötään, Mäkinen sanoo.

Yritykset uskovat talouskasvun jatkuvan

Enemmistö yrityksistä uskoo alueen talouskasvun jatkuvan seuraavien 3–5 vuoden aikana. Suotuisaan talouskehitykseen uskotaan erityisesti Helsingin seudulla sekä Riihimäki-Hyvinkään alueella. Myös Pohjanmaan, Tampereen, Keski-Suomen ja Oulun kauppakamarialueilla toimivat yritykset uskovat alueidensa talouden kehittyvän keskimääräistä paremmin. Sen sijaan Kuopiossa ja Pohjois-Karjalassa yritykset arvioivat, että alueen talouskasvu jatkuu nykyistä vaatimattomampana.


Koko selvitys on luettavissa tiedotteen lopussa olevasta liitteestä.

Alueiden kilpailukyky 2007 –selvitykseen vastasi 1207 yritysjohtajaa marraskuussa 2006. Vastaajista 43 prosenttia edusti teollisuutta, 14 prosenttia kauppaa ja 43 prosenttia palvelualoja. Edelliset vastaavat selvitykset ovat vuosilta 2000, 2003 ja 2005. Selvityksiin voi tutustua osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi > Julkaisut ja lausunnot > Selvitykset ja tutkimukset.

Lisätiedot: varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari, puh.(09) 6969 6628,
asiamies Pirjo Liukas, Keskuskauppakamari (09) 6969 6623

Keskuskauppakamarin viestintä: viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen, Keskuskauppakamari, gsm 050 571 5090 tai tiedottaja Anja Mertanen, Keskuskauppakamari, gsm 0500 425 729

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit