Keskuskauppakamari vaatii päättäjiltä selkeää kantaa Hetemäen esityksiin VASTUU ON NYT SIIRTYNYT POLIITIKOILLE

- Hetemäen verotyöryhmän loppuraportti on johdonmukainen jatko kesällä jätettyyn välimietintöön. Nyt poliitikkojen on otettava kantaa tehtyihin esityksiin tavalla, joka aukeaa myös tavallisille ihmisille. Toivottavasti etenkin isojen puolueiden alkuvuodesta julkistettavissa hallitusohjelmatavoitteissa otetaan riittävän selvästi kantaa Hetemäen verotyöryhmän esityksiin, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.

Äänestäjien on saatava tieto siitä, miten eri tahoilla suhtaudutaan työryhmän esityksiin. Esitykset muodostavat kokonaisuuden, jossa on kaikille ryhmille mieluisia ja epämieluisia kohtia. Vastuullinen poliitikko ei poimi esiin vain mieluisia kohtia, koska tasapainon syntyminen edellyttää myös ikävien asioiden hyväksymistä.

Loppuraportti esittää kiristyksiä kulutuksen verotukseen

Kun kesän välimietinnön esitykset merkitsisivät reilun miljardin euron verotulomenetyksiä, niin nyt tehdyt kiristysesitykset tasapainottaisivat tilanteen. - Kaikki esitykset huomioon ottaen verotuksen painopiste siirtyisi maltillisesti työn verottamisesta kulutuksen verotuksen suuntaan. Painopisteen muutos tukisi talouskasvun edellytyksiä, arvioi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.

Ei suuria yllätyksiä

Loppumietintö ei sisällä suuria yllätyksiä. Asuntovelan korkojen verovähennysoikeuden maltillinen leikkaaminen ei hämmästytä. Kun otetaan huomioon tämä ja energiaverotuksen sekä kiinteistöverotuksen kiristysesitykset, voidaan todeta, että kokonaisuutena asumisen verotus näyttäisi kiristyvän tuntuvasti. Suurten perintöjen verotuksen kiristyminen kohdistuisi rankimmin yritysten sukupolvenvaihdosten verotukseen. Tätä voidaan pitää huonona kehityssuuntana etenkin, kun otetaan huomioon, että monessa maassa on viime vuosina luovuttu kokonaan perintöverosta.

Hyvä pohjaselvitys kevään hallitusohjelmalle

Hetemäen työryhmän selvitykset ja laajat pohjatyöt muodostavat hyvän taustan keväällä sovittavalle hallitusohjelmalle. Vaikka kaikki esitykset eivät ole toteuttamiskelpoisia, työryhmän selvitys tarjoaa hyvän arviointipohjan myös vaihtoehtoisille uudistushankkeille, toteaa veroasiantuntija Tomi Viitala Keskuskauppakamarista.

LISÄTIETOJA: varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari, puh 0500 435 702 ja veroasiantuntija Tomi Viitala, Keskuskauppakamari puh 045 7731 2025

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA