Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointipäivä: Kiinteistöarviointilautakunnan tehtävät osin lakisääteisiksi

Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointipäivässä puhuneen valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Ilkka Harjun mukaan kiinteistönarviointiin liittyvän itsesääntelyn kehittämiseen kannustavat useat syyt, kuten esimerkiksi kiinteistötoimialan kasvava merkitys, kansainvälistyminen ja vaikutus rahoitusmarkkinoiden vakauteen.

Ilkka Harju esitteli rinnakkain valmisteltuja lakiesityksiä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuun kuluessa. Erillinen veronhuojennuslaki sisältää osakeyhtiömuotoisen kiinteistörahaston verovapauden edellytykset. Toisessa esityksessä kiinteistörahastolaista ja siihen liittyvien lakien muutoksista annetaan erityissäännöksiä vuokra-asuntoihin varojaan sijoittavasta kiinteistörahastosta, Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnasta sekä kiinteistönarvioitsijoiden hyväksymisestä ja valvonnasta. Lisäksi asetetaan erityinen perusteluvelvollisuus, jos kiinteistörahasto, muu pörssiyhtiö, kiinnitysluottopankki tai sijoitusrahasto ei arvosta omistamiaan kiinteistöjä käypään arvoon tai ei käytä riippumatonta kiinteistönarvioitsijaa.

Esitysten tarkoituksena on kehittää kiinteistörahastojen toimintaedellytyksiä siten, että kiinteistörahastoista syntyisi uusi, vuokra-asuntoja aktiivisesti tuottava omistajataho. Olennaista tässä on kahdenkertaisen verotuksen poistaminen uusia vuokra-asuntoja tuottavilta kiinteistörahastoilta.

- Valmisteilla olevasta kiinteistörahastojen verovapautta koskevasta laista näyttää tulevan niin tiukka, että se tuskin kiinnostaa sijoittajia. Pelkään pahoin, että kiinteistörahastoja koskeva uusi sääntely jää kuolleeksi kirjaimeksi, ellei verolainsäädäntöön löydetä käytännössä toimivia ratkaisuja, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.

- Kiinteistöarviointilautakunnan tehtävien osittainen lakisääteistäminen on mielenkiintoinen, mutta haastava urakka, toteaa Kiinteistöarviointilautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju. Auktorisoidut kiinteistöarvioijat jäävät edelleen itsesääntelyn piiriin, mutta tehtävät erityisesti kiinteistönarvioitsijoihin liittyen tulevat lakisääteisiksi. Myös lautakunnan kokoonpano tulee olemaan lakisääteinen.

Lisätiedot:
Varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila, Keskuskauppakamari, puh. 0500 435 702
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari, puh. 050 554 2683

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA