Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business – barometri 2007: TALOUSKASVU KIIHTYY LUOTEIS-VENÄJÄLLÄ

Luoteisvenäläiset yritykset uskovat Venäjän talouden nopean kasvun jatkuvan myös ensi vuonna. Kasvua odotetaan erityisesti Moskovassa ja palvelualoilla.

Venäläiset yritykset odottavat Venäjän talouden tilan paranevan (saldoluku +29) edelleen ensi vuonna. Palveluala uskoo vankimmin Venäjän talouden tilan paranemiseen. Moskovassa odotukset ovat ennätysmäisen korkealla.

- Vuonna 2006 Venäjän talous kehittyi odotettua myönteisemmin. Myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan sekä yrityksissä että Venäjän taloudessa. Kasvun vaikutukset leviävät Moskovasta ja Pietarista yhä laajemmalle Luoteis-Venäjälle, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas.

Liikevaihto ja työvoiman määrä kasvussa

Selvä enemmistö vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan edelleen ripeästi vuonna 2007. Palvelualat odottavat liikevaihdon kasvavan nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Yritykset ennakoivat investointien kasvun hidastuvan hieman vuonna 2007. Metalliteollisuuden yritykset ja yli 50 henkeä työllistävät yritykset arvioivat investointien kasvavan keskimääräistä nopeammin.

Venäläiset yritykset ennakoivat tarvitsevansa työvoimaa edellisvuosia enemmän. Odotukset työvoiman kasvulle (+30) ovat korkeimmillaan barometrin historiassa. Moskovassa odotukset ovat maltillisimmat (+28), mutta sielläkin odotukset ovat kasvaneet viisi yksikköä viime vuodesta. Yli 50 henkeä työllistävät yritykset, rahoitusala ja metalliteollisuus arvioivat työvoiman määrän kasvavan muita enemmän.

Ulkomaisten yritysten investointimahdollisuudet parantuneet

Yritysjohtajat katsovat presidentti Putinin toimien parantaneen merkittävästi ulkomaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjällä. Putinin arvioidaan parantaneen myös venäläisten yritysten toimintaympäristöä viimevuotista hieman enemmän.
- Putin on onnistunut uudistamaan hallintoa edelleen, toteaa Jalas.

EU:n Pohjoisen ulottuvuuden –ohjelma on käsitteenä jonkin verran tuttu. Vastanneista 21 prosenttia ilmoitti tuntevansa sen.


Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business –barometri kuvaa Venäjän talouden ja toimialojen kehitystä sekä kehitysnäkymiä. Taloustutkimus Oy:n pietarilainen tytäryritys TOY-OPINION haastatteli 1165 venäläistä yritysjohtajaa elo-syyskuussa 2006 selvitystä varten. Yritykset edustivat teollisuutta (38%), kauppaa (41%) ja palveluita (35%) Business-barometria on julkaistu vuodesta 1999 lähtien.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Jalas, puh. (09) 6969 6618, 050 563 4234
Osastopäällikkö Anne Hatanpää, puh. (09) 6969 6661, 050 320 9539


Koko selvitys on luettavissa alla olevasta liitteestä tai osoitteessa http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/julkaisutjalausunnot/selvityksetjatutkimukset/fi_FI/selvitykset_ja_tutkimukset/

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit