Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business –barometri 2008: Yhteistyö EU:n kanssa saa tukea venäläisiltä yritysjohtajilta

Lähes joka kolmas yritysjohtaja katsoo, että EU:n ja Venäjän nykyistä läheisempi yhteistyö olisi edullista yrityksille.

Yritysjohtajista 30 prosenttia katsoo, että EU:n ja Venäjän nykyistä läheisempi sopimusperusteinen yhteistyö koituisi eduksi heidän yrityksilleen. Yli puolet (58 %) vastaajista ei näe yhteistyön tiivistämisellä olevan merkitystä yrityksen toiminnalle. Pietarissa yhteistyön lisäämiseen suhtaudutaan myönteisemmin kuin Moskovassa tai muualla Luoteis-Venäjällä. Haitalliseksi yhteistyön tiivistämisen näkee vain kaksi prosenttia vastaajista.

Venäjän WTO-jäsenyys jakaa mielipiteitä

Yritysjohtajista 22 prosenttia pitää Venäjän WTO-jäsenyyttä yrityksensä kannalta haitallisena. Lähes yhtä moni, 20 prosenttia vastaajista, pitää jäsenyyttä yritykselleen edullisena. Vastaajista puolet on sitä mieltä, että WTO-jäsenyydellä ei ole mitään vaikutusta heidän yrityksensä toimintaan.

Ulkomaalaisten yritysten toimintaedellytykset parantuneet merkittävästi

Venäläiset yritysjohtajat katsoivat presidentti Putinin hallinnon toimien parantaneen merkittävästi ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjälle ja kohentaneen myös venäläisten yritysten toimintaedellytyksiä. Vastaajista 28 prosenttia ei halunnut arvioida Putinin hallinnon toimia (vuonna 2006, 23 prosenttia).

Venäjän talous kovassa vedossa

Lähes kaikki barometrilukemat todistavat Venäjän talouden nopeutuvasta kasvusta. Vuonna 2007 investoinnit kasvoivat ripeämmin kuin edellisenä vuonna. Investoinnit kasvoivat erityisesti energiasektorilla, metalliteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja kuljetusalalla.

Vuodelle 2008 investointien kasvun odotetaan vieläkin nopeutuvan. Muu Luoteis-Venäjä on Pietaria ja Moskovaa optimistisempi kasvuodotuksissaan.

Työvoiman määrän ennakoidaan kääntyvän hienoiseen laskuun

Vuonna 2007 venäläisten yritysten työvoiman määrä kasvoi vuoden 2006 tavoin. Vuonna 2008 venäläiset yritysjohtajat odottavat kasvun olevan kuluvan vuoden kaltaista. Työvoiman määrän odotetaan kasvavan palvelualoilla enemmän kuin kaupassa ja teollisuudessa. Pietarissa työvoiman määrän kasvun odotetaan hidastuvan merkittävästi, muualla Luoteis-Venäjällä kasvun odotetaan hidastuvan vain hieman. Moskovassa odotukset työvoiman kasvulle ovat vuoden 2006 kaltaisia.

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business –barometri kuvaa Venäjän talouden ja toimialojen kehitystä sekä kehitysnäkymiä. Taloustutkimus Oy:n pietarilainen tytäryritys TOY-OPINION haastatteli 1163 venäläistä yritysjohtajaa kesä-heinäkuussa 2007 selvitystä varten. Yritykset edustivat kauppaa (44%), palveluita (41% ) ja teollisuutta (37%), Business-barometria on julkaistu vuodesta 1999 lähtien.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Jalas, puh. (09) 6969 6618, 050 563 4234
Varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, puh. (09) 6969 6628, 050 500 2584
Osastopäällikkö Anne Hatanpää, puh. (09) 6969 6661, 050 320 9539

Koko selvitys on luettavissa tämän tiedotteen lopussa olevasta pdf-liitteestä.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit