Keskuskauppakamarin Osakeyhtiöpäivä: Sijoittajien tiedonsaanti listayhtiöiden hallinnoinnista paranee

Listayhtiöiden on pian koottava verkkosivuilleen oma osio yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Verolainsäädäntöä on uudistettava pikaisesti, jotta yritysten oikeussuoja säilyy. Tällä hetkellä verolainsäädäntö ja osakeyhtiölaki kulkevat eri tahtia.

Avoimuus on keskeinen asia listayhtiöiden hyvää hallinnointia kehittävässä Corporate Governance –suosituksessa. Riittävä tietojen saanti vahvistaa sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan. Listayhtiöiden Corporate Governance -suositus edellyttää jo nyt, että yhtiö antaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään selvityksen Internet-sivuillaan.

– Vaikka suositus on ollut voimassa vuodesta 2004 lukien ja on listayhtiöitä sitova, menettely yrityksissä on varsin kirjavaa, toteaa johtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista. Vaadittava tietosisältö on varsin laaja kattaen tiedot yhtiön hallituksesta johdon palkkioihin ja riskienhallinnan periaatteisiin. Monien yhtiöiden nettisivuilta tietoja saa etsiä, koska asioita ei ole koottu yhteen.

EU:n tilinpäätösdirektiivien muutosten myötä listayhtiöt joutuvat kiinnittämään tietojen antamiseen entistä enemmän huomiota. Direktiivin täytäntöönpano on Suomessa vireillä. Jatkossa listayhtiöiden on annettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään selvitys nettisivuillaan niin, että selvitys muodostaa kokonaisuuden.

- Listayhtiöiden kannattaa käynnistää nettisivujensa kehittämisprojekti pikaisesti, sillä uudet säännökset on suunniteltu tulemaan voimaan jo heinäkuun alussa 2008, Leena Linnainmaa painottaa.

Veromuutoksilla on kiire

Kohta puolitoista vuotta voimassa ollut osakeyhtiölaki tarjoaa useita uusia toimintavaihtoehtoja yrityksille. Säännökset muun muassa monipuolistavat yritysten tapoja hankkia pääomia. Moni uusi ilmiö on täysin tuntematon verolainsäädännölle. Jos yritys hyödyntää uusia toimintavaihtoehtoja, yritys ottaa suuren veroriskin, koska ei ole selvää, miten uudet ilmiöt arvioidaan verotuksessa. Tämä epätietoisuus estää käytännössä yrityksiä käyttämästä hyödykseen uusia osakeyhtiölain tarjoamia vaihtoehtoja. Verohallituksen tässä asiassa vajaa vuosi sitten antama ohje on hyvä, mutta ei riittävä oikeussuojan tae.

- Elinkeinoelämä odottaa, että edellä mainittu epäkohta korjataan mahdollisimman nopeasti lakeja täsmentämällä. Kysymys ei ole verotuksen kiristämisestä tai keventämisestä, vaan ennustettavuudesta. Yritysten on voitava tietää, miten niitä verotetaan uusien toimintavaihtoehtojen yhteydessä. Tarvittavat veromuutosesitykset tulee saada eduskunnan käsittelyyn jo kuluvan kevätistuntokauden aikana, vaatii varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila.


Lisätiedot:
Varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila, GSM 0500-435702
Johtaja Leena Linnainmaa, GSM 050-356 1183

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA