Keskuskauppakamarin Osakeyhtiöpäivä 2009: VEROTUKSEN JA OSAKEYHTIÖLAIN YHTEENSOPEUTUSTA JATKETTAVA

Osakeyhtiölaki on ollut voimassa jo yli kaksi ja puoli vuotta, mutta tästä huolimatta verotusta ja osakeyhtiölakia ei ole vielä yhteensopeutettu kuin pieneltä osin. Sopeutuksen puute häiritsee yritysten toimintaa. - Uusia toimintatapoja ei voida ottaa käyttöön, koska niihin liittyy suuria verotuksellisia riskejä, totesi varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila Keskuskauppakamarin järjestämässä osakeyhtiöpäivässä Helsingissä.

Kuluvan vuoden alusta voimaantulleessa uudistuspaketissa oli myönteisiä muutoksia, mutta ne jäivät pahasti keskeneräisiksi. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden käyttö yritysjärjestelyissä tehtiin tuloverotuksen osalta toimivaksi, mutta varainsiirtoverotuksessa olevat puutteet estävät käytännössä tämän mahdollisuuden käyttämisen. Vastikeosakkeet on varainsiirtoverosyistä edelleenkin annettava liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden muodossa, vaikka yhtiöllä olisi hallussaan riittävästi myös omia osakkeita. - Tämä epäkohta ratkeaa vain sillä, että myös omien osakkeiden käyttö säädetään varainsiirtoverosta vapaaksi. Muutos ei pienennä valtion verotuloja, koska veroton vaihtoehto on aina olemassa, muistutti Pauli K Mattila.

Rahastojen verotus täysin säätelemättä

Osakeyhtiölaki toi mukanaan uuden oman pääoman ehtoisen sijoitusmuodon. Erikoista tässä uudessa sijoitusmuodossa on se, että sijoitus tehdään vapaaseen omaan pääomaan eli ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämä sijoitusmuoto tarjoaa yhtiöille joustavan mahdollisuuden kartuttaa taseeseen omia pääomia.

Verotuksessa ei ole selvää, miten tällaisiin sijoituksiin tulee suhtautua. Pahin epäkohta on kuitenkin epätietoisuus siitä, miten tällaisten rahastosijoitusten jakamiseen tulisi verotuksessa suhtautua. Onko jako katsottava osinkoon verrattavaksi tuloksi vai pääoman palautukseksi? Verotus on kovin erilainen näissä eri vaihtoehdoissa.

- Verotuskäytäntö saattaa muuttua hyvin kirjavaksi, ellei asiaa pikaisesti ratkaista laintasoisilla säännöksillä, totesi Mattila puheessaan.

Epätietoisuus verokohtelusta on jo polttava ongelma, koska viime vuonna ainakin neljä listayhtiötä jakoi rahastoa omistajilleen.

Lääkäriyhtiöongelmaan erillisratkaisu

Valtiovarainministeriössä hiotaan valmiiksi pykäliä, joilla työperusteinen osinko muutetaan verotuksessa palkaksi tai työkorvaukseksi. Hallitus näyttää päätyneen erillisratkaisuun. Toinen vaihtoehto olisi ollut parin vuoden jatkoaika, jona aikana olisi selvitetty, miten koko osinkoverojärjestelmä on tarkoitus uudistaa. Koko lääkäriyhtiöongelma on saanut julkisuudessa sen todelliseen merkitykseen nähden aivan ylisuuren painoarvon.

- Lääkäriyhtiöpykälistä näyttää tulevan erittäin tiukkoja. Ne estävät tehokkaasti palkan muuntamisen osingoiksi. Veroseuraamuksista ei kuitenkaan tule kokonaisuutta ajatellen kovinkaan ankaria, koska yhtiö saa vähentää verotuksessa työperusteisen osingon, mikä ei ole mahdollista muiden osinkojen osalta, totesi Mattila.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari, puh 0500 435 702

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa