Keskuskauppakamarin puheenjohtaja Hannu Penttilä: TALOUDEN VAPAUS ON KASVUN PERUSTA

- Taloudellisen taantuman voittaminen edellyttää tuottavuuden lisäämistä. Talouskasvun keskeinen lähde on tuottavuus, jota toimiva ja terve kilpailu parantavat, sanoi Keskuskauppakamarin puheenjohtaja Hannu Penttilä Kauppakamari Forumissa.

Verotuksen rakenteet ja sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava työnteon ja yrittäjyyden kannustamiseksi, tehokas kilpailu on turvattava ja pyrkimykset talouden vapauden rajoittamiseksi on torjuttava.

- Ansiotulojen verotus on Suomessa kohtuuttoman ankaraa, eikä nykyinen korkea marginaaliveroaste kannusta työntekoon. Mielestäni hallituksen on jo tällä rakenteellisella perusteella pidettävä kiinni ansiotulojen verotuksen järjestelmällisestä keventämisestä, painotti Hannu Penttilä.

Julkinen valta voi vauhdittaa kotimaista kysyntää ja tukea työllisyyttä. - Kohdistamalla julkisia varoja infrastruktuurin rakentamiseen ja asuntotuotantoon voidaan ylläpitää talouden aktiviteettia ja samalla luoda edellytyksiä kasvulle.

Talouden ongelmat ovat erilaisia eri toimialoilla ja yrityksissä. Tämä korostaa työmarkkinoiden joustavuuden merkitystä. Yrityskohtaisten palkkaratkaisujen ja paikallisen sopimisen merkitys korostuu entisestään. - Nykyisessä suhdannetilanteessa työllisyyden ylläpitämiseksi oikea ratkaisu olisi palkan lisäkulujen leikkaaminen työttömyysvakuutusmaksua alentamalla, sanoi Penttilä.

- Hallitus voi lujittaa yritysten luottamusta tulevaisuuteen pitkäjänteisin energiaratkaisuin ja edistämällä merkittävästi nykyistä suurempia ja voimavaroiltaan vahvempien kuntien syntymistä. On erinomainen asia, että selvitys pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisen hyödyistä ja haitoista viimeinkin tehdään, muistutti Penttilä.

Talouden rajoituksille laitettava hintalappu

Finanssikriisin syvenemisen myötä on esitetty vaatimuksia yritystoiminnan sääntelyn lisäämisestä. Rahoitusmarkkinoiden osalta vaatimukset ovat olleet osin perusteltuja. Rahoitusmarkkinoiden nykyistä tehokkaammat ohjauskeinot eivät kuitenkaan saa johtaa ylisääntelyyn.

- Protektionismin lisääntyminen on erityisen vaarallista talouskasvulle. Kansallinen protektionismi hidastaa myös Euroopan unionin jäsenmaiden välisen kaupan kasvua, varoitti Hannu Penttilä.

Finanssikriisin varjolla ei kilpailua vääristäviä tukitoimia saa ulottaa talouden muille sektoreille. Lisäämällä talouden rajoituksia luodaan uusia kilpailun ulottumattomissa olevia sektoreita. Huolestuttavaa on se, ettei rajoitusten tai kilpailutilannetta muuttavien tukien taloudellisia vaikutuksia edes pyritä arvioimaan. - Tukeen varattuja miljardeja voidaan kauhistella samalla, kun talouden tehottomuudesta aiheutuvat lisäkustannukset ja talouden oman dynamiikan heikkeneminen unohdetaan. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että talouden rajoituksille laitetaan hintalappu, vaati Penttilä.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa