Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä: Osakeyhtiölain verosopeutus pahasti myöhässä

- Kaksi vuotta voimassa olleessa osakeyhtiölaissamme on paljon uusia periaatteita ja menettelyjä, joita verolainsäädäntömme ei lainkaan tunnista. Yritykset eivät uskalla käyttää uuden lain tarjoamia mahdollisuuksia, koska niiden verokohtelusta ei ole varmuutta, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.

Arvelan työryhmä esitti jo lopputalvesta 2006 muutoksia verolainsäädäntöön, joilla voitaisiin poistaa verotuksellista epävarmuutta uusien ilmiöiden ympäriltä. Mietinnön valmistumisesta on kulunut kaksi ja puoli vuotta, mutta hallitus ei ole antanut tarvittavia muutosesityksiä. Joitakin esitysluonnoksia tosin on käynyt lausuntokierroksella. Ensimmäistä sopeutuspakettia odotellaan annettavaksi eduskunnalle lähiviikkoina.

Omat osakkeet tulossa kuntoon

Ensimmäiseen sopeutuspakettiin tulee sisältymään yhtiön hankkimien omien osakkeiden verokohtelun täsmentäminen. - Tällä hetkellä näyttää siltä, että omien osakkeiden luovutusvoitot säädetään verovapaiksi ja vastaavasti luovutustappiot vähennyskelvottomiksi, sanoo Pauli K Mattila.

- Erinomainen muutos on se, että yhtiöt voivat alkaa käyttää hallussaan olevia omia osakkeitaan vastikkeena yritysjärjestelyissä. Nykyisin vastikkeeksi voidaan antaa vain liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita, vaikka yhtiöllä olisi ennestään hallussaan riittävästi omia osakkeita, Mattila muistuttaa.

Rahastojako ihan sekaisin

Osakeyhtiölakiin otettiin uudeksi oman pääoman tasemuodoksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Rahasto on nimensä mukaisesti vapaata, osakkaille jaettavissa olevaa pääomaa. Osakeyhtiölaissa rahaston jakaminen rinnastetaan osingon jakamiseen, mutta jaon verotuksessa kohtelu on täysin avoin. Arvelan työryhmä piti sitä osinkona, mutta Verohallitus on antanut ohjeen, jossa jakaminen voidaan eräin edellytyksin katsoa myös pääoman palautukseksi. Verolaki ei tunne koko ilmiötä.

Osingon ja pääoman palautuksen verokohtelut ovat kovin erilaiset. Osinko on pääosin veronalaista tuloa, mutta pääoman palautus syö pois osakkeen hankintamenoa. Käytännössä on lähes mahdotonta seurata osakkeen hankintamenon muuttumista, jos pörssiyhtiö jakaa pääoman palautukseksi katsottavia varoja osakkailleen, mikä onkin jo tapahtunut. Osakkeiden myyntivoittojen laskenta käy työlääksi.

- On todella valitettavaa, että pian annettavaan verosopeutuspakettiin ei tule sisältymään rahastojaon verotuksen selkeyttämistä. Epävarmuus siis jatkuu, pahoittelee Pauli K Mattila.


Lisätiedot: Varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari, puh. 0500 435 702

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa