Kuntayhtiöt tarvitsevat avoimuutta ja hyvää hallinnointia

Keskuskauppakamari vaatii avoimuutta kuntayhtiöiden hallituspalkkioista maksettaviin puolueveroihin. "Kuntayhtiöiden omistajia ovat välillisesti kaikki kuntalaiset. Sen vuoksi kuntayhtiöiden hallinnoinnissa tulisi noudattaa laajaa avoimuutta ja hyvää hallinnointia, jota vaaditaan pieniltäkin pörssiyhtiöiltä", sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Keskustelussa kuntayhtiöiden hallituspalkkioista perittävästä puolueverosta on viitattu jopa korruptioon. Sitä Linnainmaan mukaan puoluevero ei kuitenkaan ainakaan suoranaisesti ole. "Tyypillisesti korruptio tapahtuu salassa, ja puolueveron maksaminen on yleisesti tiedossa. Korruptioepäilyjä kuitenkin hälventäisi, jos hallituspalkkioista maksettava puoluevero olisi täyden avoimuuden piirissä. Tätä edellyttäisi myös hyvän hallintotavan mukainen avoimuus hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista."

Keskuskauppakamarin mukaan avoimuuden, hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioinnin ja hallituspalkkioiden maksukäytäntöjen osalta vaatimustason pitäisi olla kuntayhtiöillä sama kuin pörssiyhtiöillä. Pienienkin pörssiyhtiöiden on annettava internetsivuillaan sijoittajaystävällisellä tavalla laajat tiedot yhtiön hallinnoinnista, mutta samaa ei vaadita edes suurilta kuntayhtiöiltä.

“Pörssiyhtiöissä hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointiin kuuluu riippumattomuus yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Herää kysymys, miksi samaa ei edellytetä kuntayhtiöissä. Niissä nykykäytännön mukaan esimerkiksi kunnan työntekijöitä voidaan pitää riippumattomina hallituksen jäseninä”, sanoo Linnainmaa.

Linnainmaan mukaan kuntayhtiöiden tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takia on muistettava, että puoluejäsenyys ei pätevöitä hallitustyöskentelyyn. “Jos hallitus ei ole riittävän osaava, toimivan johdon valta voi nousta liian suureksi. Toisaalta hallituksen jäseniin kohdistuu osakeyhtiölain huolellisuus- ja vahingonkorvaussäännökset, eikä hallitustyössä saa edistää oman puolueen etua kuntayhtiön vahingoksi”, sanoo Linnainmaa.

Linnainmaa peräänkuuluttaa avointa keskustelua kuntayhtiöiden avoimuus- ja hallinnointikäytännöistä. “Olisi aiheellista pohtia, onko puoluevero nykyaikaa, vai pitäisikö paikallisten puolueiden toimintaa tukea suoraan eikä kierrättämällä tukea lautakunta- ja hallituspalkkoiden kautta. Nykykäytäntö ei täytä avoimuuden vaatimuksia”, Linnainmaa summaa.

Keskuskauppakamari edistää työssään yritysten hyvää hallinnointia ja johtamista. Tähän tiedotteeseen liittyvä artikkeli käynnistää Kauppakamarin uutishuoneessa juttusarjan aihepiiriin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Keskuskauppakamarin toivoo asiasta vilkasta keskustelua. Seuraavassa artikkelissa käsitellään johdon palkkioita.

Lisätietoja:

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183

Leena Linnainmaan blogi: Onko puoluevero kuntayhtiöiden hallituspalkkioista hyvän hallinnoinnin mukaista? http://kauppakamari.fi/2014/03/03/onko-puoluevero-hyvan-hallinnoinnin-mukaista

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa

Multimedia

Multimedia