Laaduntarkastukset aloitettiin syksyllä 2009 - 88 TILINTARKASTAJAN TYÖN LAATUA TARKASTETTU

Syksyllä 2009 uudelleen käynnistetyissä laaduntarkastuksissa tarkastettiin yhteensä 88:n KHT- ja HTM-tilintarkastajan työn laatua. Tilintarkastuslautakunta (TILA) ja tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) vahvistavat tulokset, jolloin tilintarkastajat hyväksytään kommentein tai heidät määrätään uusintatarkastukseen tai hylätään.

TILAn laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajissa. Näitä ovat Suomessa lähinnä KHT-tilintarkastusyhteisöt, joiden laaduntarkastukset tekevät ensisijaisesti TILAn laadunvarmistusryhmän päätoimiset työntekijät. Laaduntarkastukset aloitettiin pienistä tilintarkastusyhteisöistä. Laaduntarkastuksissa kartoitetaan ja testataan tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmiä. Testaus tapahtuu osittain käymällä läpi tilintarkastustoimeksiantojen tarkastusta. Laaduntarkastusten tulokset raportoidaan tilintarkastusyhteisöille otettavaksi huomioon niiden kehittäessä laadunvalvontajärjestelmiään. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset tehdään TILAn laadunvarmistusryhmän ohjauksessa ja valvonnassa. Laaduntarkastuksissa käytetään apuna kokeneita ammatissa toimivia tilintarkastajia. Syksyllä 2009 uudelleen käynnistetyissä laaduntarkastuksissa tarkastettiin yhteensä 88:n KHT- ja HTM-tilintarkastajan työn laatua. Vuoden 2010 alussa Suomessa oli 719 KHT-tilintarkastajaa ja 717 HTM-tilintarkastajaa. TILA ja TIVAt vahvistavat tulokset, jolloin tilintarkastajat hyväksytään kommentein tai heidät määrätään uusintatarkastukseen tai hylätään. Myös kaikille laaduntarkastuksissa hyväksytyille tilintarkastajille annetaan kommentteja heidän tilintarkastustyönsä laadun edelleen parantamiseksi. Valvojan resursseja ja asiantuntemusta vahvistetaan TILA on vahvistanut strategiansa vuosille 2011 – 2013. Tärkeänä osana strategian toteuttamista on ennaltaehkäisevän tilintarkastusalan valvonnan resurssien vahvistaminen. Kansainvälinen yhteistyö valvonnassa on tärkeää Tärkeäksi osaksi valvontaa on muodostunut kansainvälinen yhteistyö. TILA järjestää pohjoismaisen kokouksen tilintarkastusalan valvontaviranomaisille toukokuussa. Kansainvälisen yhteistyön avulla TILA saa tietoa parhaista käytännöistä ja työkaluja valvontaan. TILAn edustaja on jäsenenä EU-tason valvontaelimessä European Group of Auditor´s Oversight Bodies’issa ja useissa sen työryhmissä. TILA on myös jäsenenä maailmanlaajuisessa tilintarkastusalan valvojien foorumissa International Forum of Independent Audit Regulators’issa. Lisätietoja: TILAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, p. 050 548 0233 ja laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio p.050 520 8586

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA