LAINVALMISTELU TUKEMAAN KILPAILUKYKYÄ

Tänään pääministerille luovutettu Paremman sääntelyn toimintaohjelma kehittää lainvalmistelua Suomessa. Toimintaohjelmassa on yksitoista hyvän sääntelyn periaatetta ja seitsemän toimintasuositusta, jotka edistävät kansantalouden kasvuedellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä. Näitä periaatteita on sovellettava jokaista uutta lakia valmisteltaessa.

Hyvin valmisteltu lainsäädäntö edistää Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä. Suotuisa säädösympäristö on hyvä perusta Suomessa toimivien yritysten ja koko kansantalouden myönteiselle kehitykselle. - Seuraavassa hallitusohjelmassa onkin varmistettava, etteivät nämä periaatteet jää lainvalmistelijoiden hyllyille pölyttymään. Suomi on yhä riippuvaisempi kansainvälisestä lainsäädännöstä, mutta voimme edelleen myös omilla päätöksillämme vaikuttaa, millaisia lakeja Suomessa säädetään. Tätä mahdollisuutta on käytettävä hyväksi, sanoo johtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista. Lakien vaikeaselkoisuus rasittaa pk-yrityksiä Toimintaympäristön ennakoitavuus vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja sijoittumiseen. Lainsäädännön määrä ja yksityiskohtaisuus ovat lisääntyneet. Lakien vaikeaselkoisuus tuottaa kohtuuttomasti työtä erityisesti pienille yrityksille. - Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä lainsäädännön ennustettavuutta ja avoimuutta. Lainsäädännöllä on edistettävä innovaatioita ja lisättävä Suomen kiinnostavuutta yritystoiminnan sijaintipaikkana, Mäkinen sanoo. Itsesääntely vahvistaa uudenlaista lainvalmistelukulttuuria Toimintaohjelmassa korostetaan, että lainsäädännön ohella voidaan käyttää aktiivisesti myös vaihtoehtoisia ohjauskeinoja. Erityisesti elinkeinoelämän itsesääntelystä sekä julkisen vallan ja elinkeinoelämän yhteistyöstä on saatu myönteisiä kokemuksia Suomessa. - Tuorein esimerkki on Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta, jolle on annettu tehtäväksi kehittää yritysostotarjouksiin liittyviä toimintatapoja. Elinkeinoelämän itsesääntely on osa uudenlaista lainvalmistelukulttuuria, johon tulee suhtautua avoimesti, painottaa Mäkinen. Lisätietoja: Johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari, puh. 050 500 2584 Apulaisjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, puh 050 356 1183

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa