Liikenneväylien kunto huolestuttaa yritysjohtajia

Liikenneyhteyksien kehittäminen ja työnantajamaksujen alentaminen ovat yritysten mielestä tärkeimpiä keinoja, joilla julkinen valta voi tukea aluekehitystä. Kilpailukykyinen alue houkuttelee monenlaisia yrityksiä ja tarjoaa mahdollisuuksia parantaa asukkaiden elämänlaatua, summaa asiantuntija Kaisa Saario Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky 2011 -selvitystä.

Hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä alueille. Liikenneväylien huono kunto huolestuttaa kuitenkin yritysjohtajia. Vuonna 2011 yritysjohtajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että nykyiset liikenneväylät kaipaavat paljon tai erittäin paljon kunnostusta. Osuus on jatkuvasti noussut, sillä vuonna 2009 osuus oli 62 prosenttia ja vuonna 2005 osuus oli 44 prosenttia. Yritykset näkevät kehittämistarpeita kaikissa liikennemuodoissa.

Nuorten työelämätuntemus on riittämätöntä

Yrityksillä on yhteistyötä lähinnä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyö peruskoulun ala- ja yläkoulujen ja lukioiden kanssa on jäänyt melko vähäiseksi. Koululaisten työelämän tuntemuksen ja uravalintojen kannalta on tärkeää, että yhteistyötä tehtäisiin kaikilla kouluasteilla.

Yritysjohtajista 84 prosenttia arvioi, että koulutukseen on panostettava nykyistä enemmän. Lähes puolet vastaajista kehittäisi kansainvälisiä kouluja Suomessa.

Yritysten mukaan ammattikoulutuksen painopisteitä tulisi muuttaa nopeammin työelämän tarpeita vastaaviksi. Lähes joka kolmannella yrityksellä oli vaikeuksia löytää sopivaa työvoimaa.

- Tyytymättömämpiä työnhakijoiden koulutustasoon ja osaamiseen olivat rakennusalan yritykset, kertoo Kaisa Saario.

Pk-yritykset mukaan julkisiin hankintoihin

Vain viidesosa kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että alueen yrityksiä huomioidaan riittävästi julkisissa hankinnoissa. Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin on parannettava ja edistettävä.

Alueiden kilpailukyky 2011 -selvitykseen vastasi 1280 yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta keväällä 2011.

Lisätiedot: asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari, puh. 040 561 3597

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Yhdessä yritysten puolesta
...............................................
www.keskuskauppakamari.fi
www.facebook.com/K3FIN
www.twitter.com/K3FIN
...............................................
Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro ideasi siitä, miten työpaikkoja saadaan luotua ja osallistu keskusteluun www.150000.fi

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit