Liiketapalautakunta on hyvän liiketavan riippumaton erotuomari

Vaatimus eettisesti hyväksyttävään toimintaan korostuu liike-elämässä, kun yritysten arvosta yhä suurempi osa perustuu erilaisiin yrityksen luomiin brändeihin. Jos kyseenalaista faktaa tai selkeää kilpailijavertailua sisältävä markkinointikampanja katoaa räväkän alun jälkeen mediakanavista, saattaa taustalla olla Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto. Tämän asiantuntijapalvelun tavoitteena on tarjota yrityksille nopea, joustava ja kustannustehokas tapa selvittää, noudatetaanko elinkeinotoiminnassa hyvää liiketapaa.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa suoritettu toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai onko yritys muutoin menetellyt sopimattomasti elinkeinotoiminnassa.

”Lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat koskevat useimmiten harhaanjohtavaa mainontaa, vertailevaa markkinointia, samalla alalla toimivan kilpailijan halventamista tai tuotteiden ja palvelujen jäljittelyä. Eettisesti hyväksyttävä toiminta on liike-elämässä yhä keskeisemmin edellytettävä toimintamalli”, toteaa lautakunnan sihteeri Riina Hero.

Lautakunnan puheenjohtajan professori Kari Hopun mukaan monia asioita on viisasta ja myös kustannustehokasta tarkastaa ja sopia ennen kalliita ja pitkiä oikeusriitoja.

“Lausuntopyynnön tekee yleensä kärsivä osapuoli, mutta aloite voi tulla myös markkinointikampanjan toteuttajalta, kun halutaan etukäteen selvittää, ollaanko etenemässä yleisesti tunnustettujen pelisääntöjen mukaan”, Hoppu tiivistää.

Vaikka lautakunta ei voi asettaa suoranaisia sanktioita, on Hopun mukaan sen lausunnoilla kiistatonta painoarvoa ja vaikutusta liike-elämän ammattilaisten keskuudessa.

Lue Kari Hopun haastattelu kauppakamarin uutishuoneesta: http://kauppakamari.fi/2014/04/01/liiketapalautakunta-saastaa-aikaa-ja-rahaa/

Lisätietoja:

http://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/

Lautakunnan sihteeri, lakimies Riina Hero, p. 050 3086 624
Lautakunnan puheenjohtaja, professori Kari Hoppu, p. 040 537 7227

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia