Linnainmaa varoittaa: Ylilyönnit listayhtiöiden sääntelyssä uhka Euroopan taloudelle

- EU:n ei pitäisi luoda sääntelyä, joka karkottaa investoijia ja näivettää yritysten toimintamahdollisuuksia EU:n alueella. Konsultaatiokierroksella oleva EU:n Vihreä kirja listayhtiöiden hallinnoinnista sisältää uhkia, jotka toteutuessaan ohjaisivat yrityksiä sijoittumaan muualle.

Vihreä kirja käsittelee muun muassa hallituskokoonpanoja, palkitsemista ja riskienhallintaa sekä listayhtiöiden hallinnointikoodien toimivuutta.

- Koko Euroopan tasolla on ongelmana, ettei uusia listayhtiöitä saada riittävästi, joten ei ole järkevää kiristää listayhtiöiden byrokratiavaatimuksia. Sen sijaan EU-sääntelyä on väljennettävä niin, että se sisältää pääperiaatteet, joita kaikki yhtiöt noudattavat. Osa yhtiöistä, erityisesti kansainväliset suuryhtiöt, voisivat vapaaehtoisesti noudattaa tiukempiakin periaatteita. Tällöin pienten listayhtiöiden hallinnollinen taakka ei paisuisi kohtuuttomaksi. Toisaalta lainsäätäjänkään ei näin toimittaessa tarvitsisi ottaa huomioon kaikkia eritystapauksia ja poikkeuksia.

- Sääntelyä pitäisi jo nykyisestään väljentää, ei kiristää. Lisäsääntely saa pienet yhtiöt välttelemään kasvua, ja se on haitallista koko Euroopan taloudelle, muistuttaa Leena Linnainmaa.

- Jos pieniltä yhtiöiltä vaaditaan samaa kuin tuhat kertaa suuremmat kansainväliset yhtiöt haluavat noudattaa, kuristetaan yritysten mahdollisuuksia ja haluja kasvaa. Resursseja tuhlataan hallinnollisiin toimiin kasvun ja laajentumisen sijaan, varoittaa varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista. Esimerkiksi kvartaaliraportointivaatimusta olisi kevennettävä niin, että listayhtiöiden olisi annettava osavuosikatsaukset vähintään neljän tai kuuden kuukauden välein. Kvartaaliraportointia voisivat noudattaa ne kansainväliset yritykset, joilta markkinat sitä odottavat.

Keskuskauppakamari vastustaa EU-tasoista sääntelyä listaamattomille yrityksille

- Vastustamme listaamattomille yhtiöille kaavailtavaa EU-tason sääntelyä. Listaamattomat yritykset ovat heterogeeninen ryhmä, jolle ei ole järkevää tehdä yhden koon sääntelyä, joka ei sopisi kenellekään, sanoo Linnainmaa.

Keskuskauppakamari on julkaissut vuonna 2006 ohjeita listaamattomien yritysten hyvään hallintoon. Tällöin suositeltiin, että suurimmat listaamattomat yritykset noudattaisivat soveltuvin osin Corporate Governance -koodia. - Ja näin on myöhemmin käynytkin, toteaa Linnainmaa.

Keskuskauppakamarin vastaus EU:n konsultaatioon on luettavissa www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot: varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, puh. 050 356 1183

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Yhdessä yritysten puolesta
...............................................
www.keskuskauppakamari.fi
www.facebook.com/K3FIN
www.twitter.com/K3FIN
...............................................
Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro ideasi siitä, miten työpaikkoja saadaan luotua ja osallistu keskusteluun www.150000.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa