Luoteis-Venäjän Business –barometri 2009: Vain noin joka neljäs venäläisyritys on kiinnostunut Itämeren markkinoista

Itämeren mailla ei ole kovin suurta merkitystä venäläisten yritysten liiketoiminnassa. Vastaajat arvioivat Itämeren alueen merkityksen kuitenkin lievästi kasvavan. Venäläisten yritysjohtajien suhdanneodotukset ja heidän arvionsa Venäjän talouden kasvusta vuodelle 2009 ovat aiempaa varovaisempia.

Venäläisten yritysjohtajien suhdanneodotukset ovat aiempaa varovaisempia. Muualla Luoteis-Venäjällä yritykset suhtautuvat ensi vuoden suhdannekehitykseen selvästi Moskovaa ja Pietaria optimistisemmin.

Venäjän talouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2009. Saldoluku putosi 20 yksikköä, mutta viittaa yhä selvään kasvuun (+ 19). Pietarissa ja Moskovassa yritysjohtajat luottavat Venäjän talouden voimakkaan kasvun jatkumiseen selvästi vähemmän kuin muualla Luoteis-Venäjällä toimivat yritysjohtajat.

Vuonna 2009 investointien kasvun odotetaan pysyvän lähes vuoden 2008 odotusten kaltaisena. Toimialojen väliset erot ovat pieniä. Muu Luoteis-Venäjä on selvästi optimistisempi kuin Pietari ja Moskova investointien kasvuodotuksissa.


Ulkomaalaisten yritysten suhteellinen asema Venäjällä on heikentynyt

Venäläiset yritysjohtajat arvioivat presidentti Putinin hallinnon viimeisinä kuukausinaan edelleen parantaneen venäläisten yritysten toimintaedellytyksiä. Putinin hallinnon katsotaan kuitenkin selvästi heikentäneen ulkomaalaisten yritysten suhteellista asemaa ja investointimahdollisuuksia Venäjällä.

Venäläiset yritysjohtajat odottavat presidentti Medvedevin hallinnon parantavan venäläisten yritysten toimintaedellytyksiä ja myös ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjällä seuraavien 12 kuukauden aikana.

Vain noin joka neljäs luoteisvenäläinen yritys pitää Itämeren alueen markkinoita tärkeinä omalle liiketoiminnalleen. Itämeren maiden kanssa kauppaa käyvät yritykset arvioivat alueen merkityksen hienoisesti kasvavan. Suomen markkinoilla on merkitystä vain noin joka neljännelle venäläisyritykselle. Myös Suomen merkityksen venäläisten yritysten liiketoiminnassa odotetaan hieman kasvavan.

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business –barometri on vuodesta 1999 lähtien tehty samassa laajuudessa. Tämän vuoden barometriin vastasi 1167 venäläistä yritysjohtajaa. Haastattelut tehtiin 1.8. – 31.8.2008. Vastaajista 42 prosenttia oli kaupan alan yrityksiä ja 38 prosenttia teollisuusyrityksiä ja palvelualan yrityksiä. Haastatellut yritykset voivat edustaa useampia toimialoja.

Koko selvitys on luettavissa tiedotteen lopussa olevasta pdf-liitteestä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Kari Jalas, Keskuskauppakamari, puh. 050 563 4234
osastopäällikkö Anne Hatanpää, Keskuskauppakamari, puh. 050 320 9539

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit