Naisjohtajan euro on 95 senttiä

Mies- ja naisjohtajien välinen palkkaero on samassa vaativuusluokassa kaventunut 5 prosenttiin, selviää palkitsemiseen ja johdon kehittämiseen erikoistuneen konsultointiyritys HAY Groupin tilastoista. “Vielä vuonna 2010 mies- ja naisjohtajien välinen palkkaero samassa vaativuusluokassa oli 9 prosenttia, joten suunta on oikea”, iloitsee Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Linnainmaan mukaan palkkaeron poistaminen edellyttäisi, etteivät työmarkkinamme enää jakautuisi miesten ja naisten töihin.

Yleisesti ottaen palkkaerot eivät ole merkittävästi kaventuneet viime vuosina naisen euron ollessa yhä vain 83 senttiä. Naisjohtajien osalta tilanne on kuitenkin valoisampi. Yritysjohdossa naisjohtajan euro on noussut 95 senttiin, ja keskijohdossa naisten ja miesten palkkaero samassa vaativuusluokassa on vieläkin pienempi, vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa.

“Työmarkkinoiden vahva jakautuminen miesten ja naisten töihin luo kuitenkin yhä palkkaeroja. Palkkaerojen taustalla vaikuttaa sekä ammattien jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin, joista miesvaltaisilla on tyypillisesti korkeampi palkkataso, että miesten yliedustus hyvin palkatuissa johtotehtävissä”, kertoo Linnainmaa.

Linnainmaan mukaan palkkaerojen kaventaminen edellyttäisi naisten suurempaa edustusta johtotehtävissä sekä naisten ja miesten töihin jakautuneesta työmarkkinasta luopumista.

“Tyttöjä tulisi kannustaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun koulussa ja myöhemmin teknis-taloudellisiin opintoihin.Toisaalta miehille olisi tilaa opetus- ja terveydenhoitosektoreilla. Myös perhevapaiden tasaisempi jakautuminen olisi osa ratkaisua,” sanoo Linnainmaa.

Linnainmaan mukaan työmarkkinoiden jakautuminen selittää palkkaeroista kuitenkin vain puolet.

“Viiden prosentin palkkaero osoittaa, että palkkasyrjintä on tosiasia, kun tarkastellaan samassa vaativuusluokassa työskenteleviä naisia ja miehiä. Taustalla on se, ettei kaikilla yrityksillä työn vaativuusarviointi ja siihen perustuva palkanasetanta ole riittävän kehittynyttä. Toisaalta naisten palkkatoiveet ovat usein miesten pyyntöjä alhaisempia. Työnantaja harvoin maksaa palkkaa yli työntekijän pyynnön, vaikka havaitsisikin, että pyyntö on alakanttiin verrattuna työpaikan palkkatasoon.”

Hay Group tekee Suomessa ja lukuisissa muissa maissa tehtävien vaativuusluokitukseen perustuvia palkkatutkimuksia. Aineisto on laaja ja kattaa satoja suomalaisia yrityksiä.

Lisätietoa:

Leena Linnainmaan blogi: Naisjohtajan euro on 95 senttiä: http://kauppakamari.fi/2015/01/22/naisjohtajan-euro-95-senttia/

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

GM, Reward Effectiveness Juhani Ruuskanen, HAY Group, p. 040 532 6563, juhani.ruuskanen@haygroup.com

Tutkimuspäällikkö, Mikael Aarnio, HAY Group, p. 040 829 0193, mikael.aarnio@haygroup.com

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA