Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisjäsenten suurempi osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa ei johda siihen, että naisia nousisi keskimääräistä enemmän johtoryhmiin. Keskuskauppakamarin selvitys osoittaa, että naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa ei korreloi naisten määrään yritysjohdossa.

“Toisin kuin kiintiöiden kannattajat ovat esittäneet, lisäämällä hallitusten naisjäsenten määrää ei saada naisia lisää yritysjohtoon. Pörssiyhtiön hallituksen ja johtoryhmän sukupuolijakaumalla ei ole mitään korrelaatiota”, toteaa Keskuskauppakamari varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Keskuskauppakamari vertasi kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien sukupuolijakaumaa toisiinsa. Tulosta kuvaa selvityksen otsikko Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä.

“Pörssiyhtiöissä, joiden hallituksissa on keskivertoa enemmän naisia, ei johtoryhmissä ole keskivertoa lukuisampaa joukkoa naisia. Toisaalta naisten vähäinen määrä hallituksessa ei merkitse sitä, että naisia olisi vähän yhtiön johtoryhmässä. Yhteensä 77 pörssiyhtiöllä naisten osuus hallituspaikoista on suurempi kuin naisten osuus johtoryhmän jäsenistä. Samanaikaisesti 34 pörssiyhtiössä tilanne on päinvastainen, eli johtoryhmässä naisten osuus on suurempi kuin kyseisen yhtiön hallituksessa. Yhtiön koko ei myöskään vaikuta asiaan”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Suomella on EU:n ennätys naisten hallituspaikoissa pörssiyhtiöissä. Suurilla pörssiyhtiöillä hallituksen jäsenistä naisia on jo yli 30 prosenttia. Saavutus perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukseen, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Jos  näin ei ole, yhtiön on annettava asiasta julkinen perustelu.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksillä on osoitettu, että todellinen ongelma naisten johtoasemissa ei ole hallituksissa vaan johtoryhmätasolla. Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on naisia nykyisin 19 prosenttia, mutta johtoryhmätasolla liiketoimintajohdosta vain 9 prosenttia. Pörssiyhtiöistä ainoastaan yhdellä on nainen toimitusjohtajana. Johtoryhmätason liiketoimintajohdossa naisia on yhteensä vain 33 pörssiyhtiössä.

“Jatkossa olisi tärkeää kohdistaa katseet sinne, missä ongelma on. Tulee unohtaa hyödyttömät kiintiöt, jotka Norjassakaan eivät ole vieneet naisia liiketoimintajohtoon”, sanoo Linnainmaa.

Naisten saaminen johtopaikoille vaatii Linnainmaan mukaan muutoksia asenteisiin sekä naisten että työnantajien taholla. Osa ongelmaa ovat naisten koulutusvalinnat, kun insinööritieteitä opiskelee edelleen hyvin harva nainen. Myös naisten liiallinen itsekritiikki ja varovaisuus haasteiden vastaanottamisessa voivat hidastaa urakehitystä.

“Toisaalta työnantajat eivät ehkä rakenna urapolkuja lupaaville naisille samoin kuin lupaaville miehille, ja tähän pitäisi saada muutos”, sanoo Linnainmaa.

Lisätietoja:

Selvitys: Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä 
http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2014/03/naisten-suuri-osuus-hallituksissa-ei-nosta-naisten-maaraa-johtoryhmissa.pdf

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi
Antti Turunen, p. 041 517 9707, antti.turunen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA