Nokian Ihamuotila: Investoinnit teknologiaan ja riskinotto vievät Suomea eteenpäin

Nokian toimitusjohtaja (vt.) Timo Ihamuotilan mukaan työ, tuottavuus ja riskinotto ovat avaimia Suomen menestykseen. Ilman uuden teknologian tehokasta hyödyntämistä Suomi ei menesty. “Rohkea riskinotto ja investoinnit teknologiaan kulkevat yleensä käsi kädessä”, sanoi Ihamuotila Kauppakamari Forum 2013 -tilaisuudessa.

Timo Ihamuotila, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen ja ICT2015-työryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä esiintyivät Kauppakamari Forumissa 28.11.2013 Finlandia-talossa yhdessä muiden digitalisaation huippuasiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuden teemana oli Virtaviivainen Suomi on digitaalinen Suomi.

Rahkonen korosti omassa puheenvuorossaan, että Suomen yrityskenttä on jakautunut kahteen ryhmään.

“Tulevaisuuteen uskovia yrityksiä yhdistää teknologiaan panostaminen. Seisahtuneet yritykset eivät investoi teknologiaan tai usko kasvumahdollisuuksiinsa. Pilvipalveluiden avulla pk-yritysten on mahdollista saavuttaa samat mittakaavaedut kuin suuryrityksillä”, kertoo Rahkonen.

Kauppakamari Forum päättää samalla kauppakamarien valtakunnallisen Digitalisaatio-kiertueen. Kiertue on vieraillut kymmenellä paikkakunnalla syksyn aikana. Kiertueen tavoite on ollut tietämyksen lisääminen digitalisaation mahdollisuuksista organisaation ja koko Suomen kilpailukyvyn parantamisessa sekä yrityksissä että julkisen sektorin puolella.

“Digitaalisuus yhdistettynä teolliseen osaamiseen on Suomen paras kilpailuvaltti. Tämä yhdistelmä muuttaa yritysten sisäistä rakennetta tehokkaammaksi ja mahdollistaa uudet innovaatiot niin tuote- kuin palvelupuolella”, painottaa Pekka Ala-Pietilä.

Digitalisaatiokiertueen yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. Fujitsu, Sonera, Microsoft, Sofigate, Futurice, Enfo, Euroclear, TEKES sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Yhteistyökumppanit ovat kiertueella kertoneet, miten uusia IT-toimintamalleja voidaan tehokkaasti hyödyntää tuotteiden ja palveluiden tuotannossa, ja miten IT-investoinneista saadaan täysi hyöty irti.

“Tänä päivänä on mahdollista tehdä kevyempiä ja älykkäämpiä investointeja. Pilvipalveluiden avulla ostetaan sitä mitä kulloinkin tarvitaan. IT-hankinnat eivät enää saa olla loputtomien investointien hautausmaa”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ilkka Lakaniemi.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ilkka Lakaniemi, p. 040 721 8009

Keskuskauppakamarin viestintäpäällikkö Patrik Lindfors, p. 050 512 4005

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA