Polttoainevarkaudet ja pimeät työsuoritteet kasvussa kuljetusalalla

Kuljetusalalla on välttämätöntä kehittää käytäntöjä siten, ettei Suomessa jalansijaa hakeville rikoksentekijöille tarjoudu rikoksentekomahdollisuuksia. Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhdessä laatiman rikollisuuden teematilannekuvan mukaan yrityksissä pitäisi ottaa kattavammin käyttöön turvallisuutta edistäviä menettelyjä.

Yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden teematilannekuva 2012:

Europolin mukaan kuljetussektori on yksi rikollisen toiminnan ehkäisemisen kannalta kriittisimmistä aloista. Kuljetusalaan kohdistuva rikollisuus ei aina ylitä uutiskynnystä, koska se koostuu usein pienistä yksittäisistä rikoksista, joista muodostuu järjestelmällisesti toteutettuja kansainvälisiä rikossarjoja. 

Usein rikoksen tekoon johtava tieto on saatu kuljetusyrityksen henkilöstöltä tai yhteistyökumppaneilta. Tietojen välittyminen rikollisille ei ole välttämättä tahallista, vaan johtuu muun muassa kuljetus- ja logistiikkayhtiön turvattomista järjestelmistä tai epäselvistä toimintatavoista, sanoo Keskusrikospoliisin erikoistutkija Tuija Hietaniemi.

Varastettu kalusto jää kateisiin

Vaikka kuljetusalaan kohdistuva anastusrikollisuus on pääosin pienimuotoisia, yksittäiset vahingot voivat olla suuriakin. Esimerkiksi kuorma-autojen ja perävaunujen anastus on lisääntynyt.

– Vaikka anastuksia sattuukin melko harvoin, suurin osa Suomessa varastetusta kuljetuskalustosta jää kateisiin.

Lähetysten seurantajärjestelmät ovat tärkeitä, mutta ne voivat myös mahdollistaa sen, että tieto tavaran liikkeistä kulkeutuu entistä helpommin myös vääriin käsiin. Turvallisten reittien ja lepopaikkojen käyttö onkin hyvin suotavaa etenkin ulkomaanliikenteessä. Myös polttoaineen hinnannousu on lisännyt huomattavasti polttoainevarkauksia niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Yleensä polttoainetta menetetään autoista, joiden tankkeja ei ole lukittu ja jotka ovat pysähtyneet valvomattomalle ja suojattomalle alueelle.  

Pimeät kuljetukset kasvava uhka

Suuri osa tilannekuvakyselyyn vastanneista yrittäjistä näki pimeästi tehdyt kuljetukset ongelmana alalla. Pimeät kuljetukset haittaavat rehellisiä yrittäjiä urakkakilpailutilanteissa ja vääristävät kilpailua. Harmaan talouden osuus tieliikenteen tavarankuljetuksen tuotoksesta oli vuonna 2009 arviolta neljä prosenttia.

– Ammattimainen huijauslaskutuskaan ei ole enää vain yksityishenkilöiden ongelma. Yritysten huoli vilpillisen markkinoinnin lisääntymisestä on otettava vakavasti. Yritysten pitää olla tarkkana laskujen hyväksymisessä, sanoo kansallista yritysturvallisuutta edistävän yhteistyöryhmän puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista.

Lisäksi viranomaisten ja kuljetussektorin välisen tiedonvaihdon kehittäminen edelleen olisi tärkeää, Linnainmaa jatkaa.  

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva on osa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistä rikostorjuntayhteistyötä. Tilannekuvaa varten tarkasteltiin poliisin tietoon tulleita kuljetusalaan kohdistuneita rikoksia ja logistiikka- ja kuljetusalan toimijoiden käsityksiä tulevaisuuden uhkista.  

Tilannekuva on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi ja www.intermin.fi.

Lisätietoja: Kansallisen yritysturvallisuutta edistävän yhteistyöryhmän puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista, p. 050 356 1183

Erikoistutkija Tuija Hietaniemi Keskusrikospoliisista, p. 071 878 6675  

 

 

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA