RIKOLLISUUDEN TILANNEKUVA 2007: Tietoriskit jyrkässä kasvussa

Elinkeinoelämän ja viranomaisten laatiman yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden tilannekuvan mukaan yritysten tietoriskit ovat kasvaneet jyrkästi kahden viime vuoden aikana. Eniten ovat lisääntyneet havainnot haittaohjelmista. Yrityksiin kohdistuvat omaisuusriskit ovat keskimääräisesti vähentyneet.

Haittaohjelmista on ilmoitettu viestintävirastolle alkuvuonna 2007 kaksi kertaa useammin kuin koko viime vuonna. Vuonna 2006 haittaohjelmista raportoitiin 536 tapauksessa, vuoden 2007 alkupuolella yhteensä 1067 tapauksessa. Tiedot käyvät ilmi yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden tilannekuvasta, joka julkaistiin 4.10.2007 FINNSEC – turvallisuusmessuilla.

Tietoverkkorikollisuus uhkaa yritysten tietopääomaa ja yrityksen kilpailukykyä. Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä johtavan kansallisen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista pitää tietoverkkorikollisuutta haasteena elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyölle. Verkossa rikoksen toteuttamisen kynnys on usein alhainen, kiinnijäämisriski on olennaisesti pienempi ja toteutus on usein sekä helpompaa että halvempaa kuin perinteisesti toteutetussa rikollisuudessa. Tietoverkossa yrityksiä uhkaavat satunnaisesti kohdistuvat hyökkäykset, joissa tekijä hakee lähinnä yrityksen resursseja ja kohdistetut hyökkäykset, jotka uhkaavat yritysten tietopääomaa. Kohdistetut hyökkäykset ovat yrityksen häiriöttömän toiminnan kannalta yksi vakavimmista tietoturvallisuusuhkista tällä hetkellä. Esimerkiksi keväällä 2007 palvelunestohyökkäyksiä kohdistettiin Yleisradioon ja Eniroon.

Rikostorjunnan haasteena piilorikollisuus

Yrityksiin kohdistuvat omaisuusrikokset ovat selvästi vähentyneet 1990-luvun huippuvuosista ja liikemurtojen määrä on pysynyt laskusuunnassa. Poliisille ilmoitettujen myymälävarkauksien ja näpistysten määrä on kuitenkin kasvanut kymmenellä tuhannella vuosien 1997 ja 2006 välillä. Kaupan liikevaihdosta mitattu kokonaishävikki, joka sisältää tilausvirheiden ja pilaantumisen lisäksi varkaushävikin, on kuitenkin saatu supistettua 1,34 prosenttiin liikevaihdosta.

Piilorikollisuus on haaste elinkeinoelämän ja viranomaisten rikostorjuntatyölle. Yrityksiin kohdistuvat tietorikokset jäävät usein ilmoittamatta. Myös myymälävarkaudet voivat jäädä tilastoimattomaksi piilorikollisuudeksi, koska yksittäisten varastettujen tuotteiden summa jää usein alhaiseksi. Kokonaisuutena yhden myymälärikollisen viemien tuotteiden arvo voi kuitenkin olla merkittävä.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Elinkeinoelämän ja viranomaisten kansallinen yhteistyöryhmä lisää tiedonvaihtoa yritysten ja viranomaisten välillä. Tilannekuva kokonaisuudessaan on nähtävissä osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi ja www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

Lisätietoja:
Pentti Mäkinen Keskuskauppakamari p. 6969 6628, 050-500 2584
ja Tuija Hietaniemi Keskusrikospoliisi p. 09- 8388 661, p.040 8441923

sekä yhteistyöryhmän sihteeristöstä
Tarja Mankkinen sisäasiainministeriö p.160 42211, 040 595 5760 ja
Kaisa Saario Keskuskauppakamari p.6969 6626, 040 5613597

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit